Service Management – prínosy

Aplikácia (presnejšie adopt & adapt) riadenia služieb (Service Management) IT má veľa kvalitatívnych aj kvantitatívnych prínosov, a to jednak pre poskytovateľa služieb, ako aj pre organizáciu ako celok (napr. IT útvar a biznis útvary). Na nasledujúcich stránkach prinášame popis nejdôležitejších prínosov riadenia služieb všeobecne:

Chcete sa dozvedieť viac o ITIL® a Service Management?