Prínosy DevOps

DevOps vylepšuje spôsob, akým organizácia poskytuje hodnotu svojim zákazníkom, dodávateľom a partnerom. To je pre poskytovateľa IT služieb základný biznis proces a nie len schopnosť, ktorú by mali mať jeho tímy.

DevOps prináša významné ROI (return on investment) v nasledovných oblastiach:

Zrýchľuje „time to value”

  • Zlepšuje spokojnosť zákazníka
  • Zlepšuje schopnosť inovovať a reagovať na podnety zákazníka
  • Znižuje technický dlh
  • Eliminuje zraniteľnosť
  • Zlepšuje produktivitu a kvalitu, pričom redukuje námahu a riziká
  • Zjednodušuje organizačnú štruktúru
  • Vytvára kultúru podporujúcu spoluprácu a komunikáciu

Uvádzané prínosy sú výsledkom zatiaľ najrozsiahlejšieho prieskumu v oblasti DevOps „The 2018 State of DevOps Report“ ktorý spoločnosti Pupped Labs, IT Revolution Press a ThoughtWorks uskutočnili s viac ako 30 000 technickými profesionálmi po celom svete.

Organizácie, ktoré implementovali DevOps:

  • Zlepšili kvalitu dodávok softvéru
  • Majú vyšší výkon a spoľahlivosť

Tie najlepšie IT organizácie sú schopné dodávať softvér 46x rýchlejšie pričom chybovosť je 7x nižšia ako u ich slabších konkurentov. Prieskum jednoznačne potvrdil, že vysoký výkon IT koreluje s výkonom organizácie, napomáha zvyšovaniu produktivity, profitability a podielu na trhu.

Zdroj:  http://puppetlabs.com  

Chcete sa dozvedieť viac o DevOps?