Investigatívne techniky

Tieto techniky sa využívajú v biznis analýze na rôznych miestach. Rozdeľujeme ich na kvalitatívne a kvantitatívne.

Medzi kvalitatívne metódy, zameriavajúce sa na to, čo je potrebné, patria:

 • Interview
 • Pozorovanie
 • Worshopy
 • Scenáre
 • Prototypovanie

Medzi kvantitatívne metódy, zameriavajúce sa na množstvo alebo čísla, patria:

 • Prieskumy alebo dotazníky
 • Záznamy na špeciálne účely
 • Odber vzoriek činnosti
 • Analýza dokumentov

Pri zdokumentovaní súčasnej situácie sa často využívajú rôzne grafické techniky s cieľom lepšie pochopiť škálu problémov a biznis potreby. Často využívané dokumenty sú poznámky a správy zo stretnutí, netreba však zabúdať na diagramy, ktoré pomáhajú k dobrému zdokumentovaniu biznis situácie.

Príklady diagramov:

 • Rich pictures – Bohaté obrázky
 • Modely biznis procesov
 • Spaghetti maps – Špagetové mapy
 • Fishbone diagrams – Schémy rybej kosti

Chcete sa viac dozvedieť o Biznis Analýze?