Project management & PRINCE2®

Projektové riadenie (Project management) je súhrn riadiacich úloh, riadiacej organizácie, riadiacich techník a riadiacich prostriedkov na realizáciu projektu. Jeden z najznámejších a osvedčených best practice pre projektové riadenie je PRINCE2®.  

Základná štruktúra PRINCE2® pozostáva z:

project management
Copyright © AXELOS Limited 2017. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

YouTube player

Chcete sa dozvedieť viac o PRINCE2® a Project Management?