Čo je to Agile Scrum

Scrum je jednou z najpopulárnejších agilných metodík. Táto metodika predstavuje súbor princípov, ktoré tímom pomáhajú:

  • Dodať funkčný produkt v krátkych cykloch
  • Zaručiť rýchlu spätnú väzbu
  • Umožniť neustále zlepšovanie
  • Uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny

Vlastník produktu (Product owner) vytvára zoznam žiadaných funkčností v zozname nazvanom Product backlog. V rámci každej iterácie – Sprint-u, trvajúcej 1-4 týždne, vývojársky tím presunie najprioritnejšie požiadavky do tzv. Sprint backlogu a rozhodne ako ich bude implementovať. Funkčnosť je vyberaná tak, aby bola reálne vyvinutá, otestovaná a integrovaná počas fixne danej dĺžky Sprint-u, pričom pokrok je sledovaný na denných poradách (max 15 minút). Na konci Sprint-u tím odovzdáva produkt, ktorý môže byť demonštrovaný zákazníkovi a zároveň zhodnotí svoj výkon a prácu na záverečnej porade. Tento kolobeh sa opakuje až kým nie sú realizované všetky požiadavky, prípadne je produkt prehlásený za dokončený.


SW nástroje pre Agile Scrum

SW nástroje pre agilné tímy môžeme definovať ako nástroje na riadenie projektov, ktoré  využívajú agilnú metodiku na riadenie tímov naprieč rôznymi oddeleniami a automatizáciu procesov na zvýšenie toku práce (workflow) a produktivity. Viac o SW nástrojoch pre Agile Scrum…

Jedným z možných nástrojov pre podporu Agile Scrum je 4me SaaS platforma. 4me spája používateľov, služby, tímy riadenia a podpory služieb a tímy vývoja softvéru na jednej platforme. Jednotné riešenie, ktoré dokáže spracovať požiadavky, projekty, vydania (releases) a všetky aktivity súvisiace s Agile Scrum. Viac o možnostiach 4me pre Agile Scrum…


Chcete sa dozvedieť viac o Agile?