ITIL®4 Leader – Digital & IT Strategy

NOVINKA! Získajte potrebné zručnosti pre digitálnu éru pomocou ITIL®4

Cena

1690 € – 1890 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

4 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Kurz sa zameriava na dôležitosť a výzvy spojené s vytvorením vhodnej digitálnej stratégie tak aby podporila úspech organizácie a na to, ako sa dá (a má) digitálna stratégia integrovať do stratégie IT a zosúladiť s cieľmi celej organizácie.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
25. - 28. novembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1890 €
1690 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 25. - 28. novembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1890 €
1690 €
Voľné miesta Áno
 • Získate kľúčové znalosti o digitálnej a IT stratégii
 • Ukážeme Vám, ako sa odlišuje IT stratégia od digitálnej stratégie
 • Poradíme Vám ako integrovať IT a digitálne stratégie tak aby podporovali celkové biznis ciele
 • Naučíte sa presadzovať význam úspešnej Digitálnej stratégie na úspech biznisu vrátane jej dopadov
 • Pozrieme sa ako iný biznis a IT lídri z celého sveta reagujú na súčasné zmeny prepracovaním firemných stratégií, adaptáciou procesov, ba dokonca pretváraním biznis modelov
 • Vysvetlíme, ako sa dá využiť ITIL4 pri podpore organizácie na jej ceste digitálnou transformáciou, obzvlášť s využitím nových technológií a prekonávaním výziev manažmentu služieb
 • Kurz vás pripraví na úspešné absolvovanie skúšky, vedúcej k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu „ITIL® Digital and IT Strategy“
 • ITIL 4 Digital and IT Strategy kvalifikácia je jedna z podmienok k získaniu úrovne ITIL 4 Strategic Leader
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL®4 Leader – Digital & IT Strategy
 • Biznis riaditelia, CEO
 • IT riaditelia, CIO
 • Riaditelia divízií a útvarov
 • Vedúci oddelení
 • … a všetci tí, ktorí hľadajú rady a pomoc pri vytváraní digitálnej vízie, dotváraní IT a biznis stratégie a riadení organizačných zmien.
 • Záujemcovia o odborný rast a vyššie úrovne certifikácií (ITIL® Strategic Leader, ITIL® Master)

1. Porozumenie kľúčovým pojmom:

 • Digitálna organizácia, Digitálna organizácia, Digitálna transformácia, Digitálny biznis, Digitálne technológie, Digitalizácia, Biznis stratégia a biznis model, Digitálna a IT stratégia

2. Digitálna a IT stratégia v prostredí ovplyvnenom digitálnymi technológiami

 • Interná a externá analýza
 • Rentabilita organizácie v súvislosti s jej agilitou, Lean, odolnosťou, kontinuitou a spoluvytváraním
 • VUCA faktory
 • Úrovne digitálneho rozvratu (Ekosystém, Industry/Market, Organizačný)
 • Určenie správnej pozície pre digitálnu organizáciu

3. Dosiahnutie relevantnosti zákazníka / trhu a prevádzkovej excelentnosti

 • Customer journey
 • Omnichannel dodávky a podpora
 • Zákaznícka analýza
 • Zákaznícka spätná väzba a 360° prístup
 • Dosiahnutie prevádzkovej excelentnosti
 • Finančné aspekty digitálnej a IT stratégie
 • Posúdenie strategického prístupu pre digitálnu organizáciu

4. Riziká a príležitosti

 • Identifikovanie a posúdenie rizík
 • Riadenie rizík
 • Vyváženosť medzi rizikom a príležitosťou
 • Inovácie a ich kľúčové prvky a techniky

5. Techniky pre návrh a presadenie Digitálnej a IT stratégie

 • Posúdenie pripravenosti organizácie na digitálnu transformáciu
 • Vykonanie Gap analýzy
 • Vytvorenie a komunikovanie vízie a stratégie
 • Business case pre Digitálnu a IT stratégiu

6. Ako implementovať Digitálnu a IT stratégiu
7. ITIL praktiky, ktoré podporujú naplnenie týchto cieľov

 • Portfolio management
 • Relationship management
 • Risk management

8. Praktické zadania riešené počas kurzu („practical assignments“) s následnou analýzou a vyhodnotením
9. Dva skúšobné testy („sample papers“) vrátane ich podrobnej analýzy
10. Ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 High Velocity IT“ (v závere tretieho dňa kurzu)

Máte záujem o detailnejšie zobrazenie obsahu? Pozrite si naše Mindmaps!

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.
Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze

 • Kurz dáva nový pohľad ako ITIL4 rozširuje a zvýrazňuje ponímanie konceptu ITIL na strategickej úrovni organizácie.
 • Kurz umožňuje a napomáha IT a biznis lídrom zapojiť sa, ovplyvniť a riadiť biznis strategické rozhodovanie
 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Súčasťou kurzu sú Praktické zadania (Case study assignments), ktoré prispievajú k porozumeniu témy a sú hodnotené.
 • Kandidát musí úspešne zvládnuť všetky štyri zadania. Zadania sú vykonávané počas kurzu (cca 60-90 minút na zadanie), sú skupinového charakteru, open book a sú hodnotené lektorom.
 • Praktické zadania pojednávajú o troch fiktívnych organizáciách a pozostávajú zo 4 okruhov tém, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné získať hodnotenie minimálne 30 bodov (75%) z maximálneho počtu 40 bodov.
 • Manuál k tomuto kurzu ako aj praktické zadania a cvičné testy sú v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Digital and IT strategy je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Pre dosiahnutie kvalifikačnej úrovne ITIL4 Digital and IT strategy, a získanie certifikátu, musí kandidát úspešne zvládnuť všetky štyri praktické zadania (Case studies) hodnotené lektorom a taktiež úspešne absolvovať test.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva z 30 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 21 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník.
 • Dĺžka testu je 75 minút (60 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Digital and IT strategy je 3 roky.

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť