ITIL®4 Leader – Digital & IT Strategy

NOVINKA! Získajte potrebné zručnosti pre digitálnu éru pomocou ITIL®4

Cena

1690 € – 1890 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

4 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Kurz sa zameriava na dôležitosť a výzvy spojené s vytvorením vhodnej digitálnej stratégie tak aby podporila úspech organizácie a na to, ako sa dá (a má) digitálna stratégia integrovať do stratégie IT a zosúladiť s cieľmi celej organizácie.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
25. - 28. novembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1890 €
1690 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 25. - 28. novembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1890 €
1690 €
Voľné miesta Áno
 • Získate kľúčové znalosti o digitálnej a IT stratégii
 • Ukážeme Vám, ako sa odlišuje IT stratégia od digitálnej stratégie
 • Poradíme Vám ako integrovať IT a digitálne stratégie tak aby podporovali celkové biznis ciele
 • Naučíte sa presadzovať význam úspešnej Digitálnej stratégie na úspech biznisu vrátane jej dopadov
 • Pozrieme sa ako iný biznis a IT lídri z celého sveta reagujú na súčasné zmeny prepracovaním firemných stratégií, adaptáciou procesov, ba dokonca pretváraním biznis modelov
 • Vysvetlíme, ako sa dá využiť ITIL4 pri podpore organizácie na jej ceste digitálnou transformáciou, obzvlášť s využitím nových technológií a prekonávaním výziev manažmentu služieb
 • Kurz vás pripraví na úspešné absolvovanie skúšky, vedúcej k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu „ITIL® Digital and IT Strategy“
 • ITIL 4 Digital and IT Strategy kvalifikácia je jedna z podmienok k získaniu úrovne ITIL 4 Strategic Leader
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL®4 Leader – Digital & IT Strategy
 • Biznis riaditelia, CEO
 • IT riaditelia, CIO
 • Riaditelia divízií a útvarov
 • Vedúci oddelení
 • … a všetci tí, ktorí hľadajú rady a pomoc pri vytváraní digitálnej vízie, dotváraní IT a biznis stratégie a riadení organizačných zmien.
 • Záujemcovia o odborný rast a vyššie úrovne certifikácií (ITIL® Strategic Leader, ITIL® Master)

1. Porozumenie kľúčovým pojmom:

 • Digitálna organizácia, Digitálna organizácia, Digitálna transformácia, Digitálny biznis, Digitálne technológie, Digitalizácia, Biznis stratégia a biznis model, Digitálna a IT stratégia

2. Digitálna a IT stratégia v prostredí ovplyvnenom digitálnymi technológiami

 • Interná a externá analýza
 • Rentabilita organizácie v súvislosti s jej agilitou, Lean, odolnosťou, kontinuitou a spoluvytváraním
 • VUCA faktory
 • Úrovne digitálneho rozvratu (Ekosystém, Industry/Market, Organizačný)
 • Určenie správnej pozície pre digitálnu organizáciu

3. Dosiahnutie relevantnosti zákazníka / trhu a prevádzkovej excelentnosti

 • Customer journey
 • Omnichannel dodávky a podpora
 • Zákaznícka analýza
 • Zákaznícka spätná väzba a 360° prístup
 • Dosiahnutie prevádzkovej excelentnosti
 • Finančné aspekty digitálnej a IT stratégie
 • Posúdenie strategického prístupu pre digitálnu organizáciu

4. Riziká a príležitosti

 • Identifikovanie a posúdenie rizík
 • Riadenie rizík
 • Vyváženosť medzi rizikom a príležitosťou
 • Inovácie a ich kľúčové prvky a techniky

5. Techniky pre návrh a presadenie Digitálnej a IT stratégie

 • Posúdenie pripravenosti organizácie na digitálnu transformáciu
 • Vykonanie Gap analýzy
 • Vytvorenie a komunikovanie vízie a stratégie
 • Business case pre Digitálnu a IT stratégiu

6. Ako implementovať Digitálnu a IT stratégiu
7. ITIL praktiky, ktoré podporujú naplnenie týchto cieľov

 • Portfolio management
 • Relationship management
 • Risk management

8. Praktické zadania riešené počas kurzu („practical assignments“) s následnou analýzou a vyhodnotením
9. Dva skúšobné testy („sample papers“) vrátane ich podrobnej analýzy
10. Ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 High Velocity IT“ (v závere tretieho dňa kurzu)

Máte záujem o detailnejšie zobrazenie obsahu? Pozrite si naše Mindmaps!

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.
Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze

 • Kurz dáva nový pohľad ako ITIL4 rozširuje a zvýrazňuje ponímanie konceptu ITIL na strategickej úrovni organizácie.
 • Kurz umožňuje a napomáha IT a biznis lídrom zapojiť sa, ovplyvniť a riadiť biznis strategické rozhodovanie
 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Súčasťou kurzu sú Praktické zadania (Case study assignments), ktoré prispievajú k porozumeniu témy a sú hodnotené.
 • Kandidát musí úspešne zvládnuť všetky štyri zadania. Zadania sú vykonávané počas kurzu (cca 60-90 minút na zadanie), sú skupinového charakteru, open book a sú hodnotené lektorom.
 • Praktické zadania pojednávajú o troch fiktívnych organizáciách a pozostávajú zo 4 okruhov tém, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné získať hodnotenie minimálne 30 bodov (75%) z maximálneho počtu 40 bodov.
 • Manuál k tomuto kurzu ako aj praktické zadania a cvičné testy sú v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Digital and IT strategy je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Pre dosiahnutie kvalifikačnej úrovne ITIL4 Digital and IT strategy, a získanie certifikátu, musí kandidát úspešne zvládnuť všetky štyri praktické zadania (Case studies) hodnotené lektorom a taktiež úspešne absolvovať test.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva z 30 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 21 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník.
 • Dĺžka testu je 75 minút (60 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Digital and IT strategy je 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinar - Predstavujeme ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť