ITIL® Practices

ITIL® Praktiky

Jednou z kľúčových charakteristík v predchádzajúcich verziách ITIL bolo, že ITIL je procesne orientovaný rámec. Vo verzii IITIL 4 to už nie je také výrazné, aj keď procesy zostávajú a sú významným elementom pre tento rámec. Zmena nastala v tom, že pre ITIL 4 procesy „rozvinuli a povýšili“ na praktiky – ITIL Practices. Riadiaca praktika (management practice) je súbor zdrojov organizácie, určených na vykonávanie práce, alebo na dosiahnutie cieľa.

Praktika je založená na procese a mnohé z uvedených praktík sú významne odvodené od procesov tak ako ich poznáme z predchádzajúcich verzií ITIL. Praktika sa líši v tom, že zahŕňa všetky štyri dimenzie a teda okrem procesnej stránky obsahuje aj organizácie a ľudí, Informácie a technológie a partnerov a dodávateľov.

 

General management practicesService management practicesTechnical management practices
Architecture management
Continual improvement
Information security management
Knowledge management
Measurement and reporting
Organizational change management
Portfolio management
Project management
Relationship management
Risk management
Service financial management
Strategy management
Supplier management
Workforce and talent management 
Availability management
Business analysis
Capacity and performance management
Change control
Incident management
IT asset management
Monitoring and event management
Problem management
Release management
Service catalogue management
Service configuration management
Service continuity management
Service design
Service desk
Service level management
Service request management
Service validation and testing
Deployment management
Infrastructure and platform management
Software development and management 

Chcete sa dozvedieť viac o ITIL®?