ITIL®4 Specialist – Acquiring & Managing Cloud Services

Získajte praktické zručnosti a znalosti potrebné na vytvorenie, zosúladenie a integráciu kľúčových konceptov ITIL pre cloud Customer journey.

Cena

1590 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Poskytnúť návod a best practice, ako cloudom ponúkané možnosti použiť na identifikáciu, využitie príležitostí, riadenie rizík a dosahovanie požadovaných obchodných výsledkov.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
18. - 20. novembra 2024
ONLINE / PREZENČNE
1790 €
1590 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 18. - 20. novembra 2024
ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
1590 €
Voľné miesta Áno
 • Nezávisle na poskytovateľovi, analyzuje dostupné riešenia a potenciálne prínosy
 • Ukáže efektívnu identifikáciu, výber a poskytovanie optimalizovaných cloudových služieb
 • Poskytne praktické zručnosti a znalosti potrebné na vytvorenie, zosúladenie a integráciu kľúčových konceptov ITIL s „cloud Customer Journey“
 • Pomôže pochopiť a aplikovať koncepty obsiahnuté v publikácii ITIL 4 Acquiring & Management Cloud Services
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL 4 Acquiring & Management Cloud Services

Modul Acquiring & Management Cloud Services je určený pre každého, kto vyžaduje neutrálny a zákaznícky orientovaný prístup pri rozvíjaní praktického prístupu k obstarávaniu a technológiám cloudu, a ako cloud integrovať aby podporoval širšiu obchodnú stratégiu a funkcie v organizácii. Patria sem najmä:

 • Úroveň C manažérov (a ašpirujúci na úroveň C)
 • Cloud architekti a cloud konzultanti
 • Manažéri obstarávania zvažujúci nákup cloudových služieb
 • Jednotlivci pokračujúci vo vzdelávaní v riadení služieb
 • ITSM manažéri a ašpirujúci ITSM manažéri
 • Manažéri všetkých úrovní zapojení do formovania a smerovania stratégie alebo do rozvoja neustále sa zlepšujúceho tímu
 • Existujúci držitelia kvalifikácie ITIL, ktorí chcú rozvíjať svoje znalosti
 • Úloha cloudových služieb v organizácii
 • Ako definovať požiadavky organizácie na zavedenie a pripravenosť prijať cloudové riešenia
 • Typy cloudových služieb a ich použiteľnosť v kontexte organizácie
 • Výber a obstaranie cloudových služieb
 • Onboarding a offboarding cloudových služieb
 • Riadenie používania cloudových služieb
 • Hodnotenie a zlepšovanie cloudovej stratégie

Nie sú žiadne vstupné formálne požiadavky pre absolvovanie kurzu Acquiring & Managing Cloud Services.  Kľúčové koncepty podľa ITIL 4 sú zahrnuté v rámci modulu. Takto je kurz prístupný každému, kto má záujem získať najdôležitejšie zručnosti v tejto oblasti. Dôrazne však odporúčame zúčastniť sa školenia a certifikácie ITIL 4 Foundation.

 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať
 • Účasť na kurze nevyžaduje technické znalosti z riadenia cloud prostredia.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Acquiring & Managing Cloud Services je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 28 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový EN/SK slovník.
 • Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

1-mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Acquiring & Managing Cloud Services je 3 roky.

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť však kurz prednášaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť