ITIL®4 Specialist – Acquiring & Managing Cloud Services

Získajte praktické zručnosti a znalosti potrebné na vytvorenie, zosúladenie a integráciu kľúčových konceptov ITIL pre cloud Customer journey.

Cena

1590 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Poskytnúť návod a best practice, ako cloudom ponúkané možnosti použiť na identifikáciu, využitie príležitostí, riadenie rizík a dosahovanie požadovaných obchodných výsledkov.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
18. - 20. novembra 2024
ONLINE / PREZENČNE
1790 €
1590 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 18. - 20. novembra 2024
ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
1590 €
Voľné miesta Áno
 • Nezávisle na poskytovateľovi, analyzuje dostupné riešenia a potenciálne prínosy
 • Ukáže efektívnu identifikáciu, výber a poskytovanie optimalizovaných cloudových služieb
 • Poskytne praktické zručnosti a znalosti potrebné na vytvorenie, zosúladenie a integráciu kľúčových konceptov ITIL s „cloud Customer Journey“
 • Pomôže pochopiť a aplikovať koncepty obsiahnuté v publikácii ITIL 4 Acquiring & Management Cloud Services
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL 4 Acquiring & Management Cloud Services

Modul Acquiring & Management Cloud Services je určený pre každého, kto vyžaduje neutrálny a zákaznícky orientovaný prístup pri rozvíjaní praktického prístupu k obstarávaniu a technológiám cloudu, a ako cloud integrovať aby podporoval širšiu obchodnú stratégiu a funkcie v organizácii. Patria sem najmä:

 • Úroveň C manažérov (a ašpirujúci na úroveň C)
 • Cloud architekti a cloud konzultanti
 • Manažéri obstarávania zvažujúci nákup cloudových služieb
 • Jednotlivci pokračujúci vo vzdelávaní v riadení služieb
 • ITSM manažéri a ašpirujúci ITSM manažéri
 • Manažéri všetkých úrovní zapojení do formovania a smerovania stratégie alebo do rozvoja neustále sa zlepšujúceho tímu
 • Existujúci držitelia kvalifikácie ITIL, ktorí chcú rozvíjať svoje znalosti
 • Úloha cloudových služieb v organizácii
 • Ako definovať požiadavky organizácie na zavedenie a pripravenosť prijať cloudové riešenia
 • Typy cloudových služieb a ich použiteľnosť v kontexte organizácie
 • Výber a obstaranie cloudových služieb
 • Onboarding a offboarding cloudových služieb
 • Riadenie používania cloudových služieb
 • Hodnotenie a zlepšovanie cloudovej stratégie

Nie sú žiadne vstupné formálne požiadavky pre absolvovanie kurzu Acquiring & Managing Cloud Services.  Kľúčové koncepty podľa ITIL 4 sú zahrnuté v rámci modulu. Takto je kurz prístupný každému, kto má záujem získať najdôležitejšie zručnosti v tejto oblasti. Dôrazne však odporúčame zúčastniť sa školenia a certifikácie ITIL 4 Foundation.

 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať
 • Účasť na kurze nevyžaduje technické znalosti z riadenia cloud prostredia.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Acquiring & Managing Cloud Services je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 28 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový EN/SK slovník.
 • Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

1-mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Acquiring & Managing Cloud Services je 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár - ITIL® 4 Acquiring and Managing Cloud Services

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť však kurz prednášaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť