O nás

Naša Misia

Naša misia

Prostredníctvom profesionálnych služieb a budovaním strategického partnerstva v oblasti vzdelávania, poradenstva a implementácie, s využitím svetovo uznávaných metód, štandardov, best practice a nástrojov, pomáhame našim zákazníkom dosahovať ich biznis ciele.

Naša vízia

Medzinárodne úspešný tím expertov v inovatívnych spôsoboch riadenia organizácií.

Naše hodnoty

Odbornosť, flexibilita, etika, hodnota za peniaze, inšpiratívnosť.


Vedenie spoločnosti

Miroslav Hlohovský, CEO, Head of Digital

Pavol Holbík, Head of Training Services


Sme tu pre Vás už od roku 1995.

Zoptimalizovali sme viac ako 500 procesov.

Dodali sme stovky
úspešných projektov
.

Realizovali sme
množstvo analýz súčasného stavu.

Pripravili sme pre Vás veľa tvorivých workshopov.

Pomocou SW nástrojov sme zautomatizovali stovky procesov.

Realizovali sme
množstvo interných auditov.

Našich kurzov sa zúčastnilo
viac ako 6000 účastníkov.


Údaje o spoločnosti

Obchodné meno: OMNICOM, s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri, vedenom pri Okresnom súde Bratislava, odd. Sro, vl.č. 48750/B

Sídlo: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
IČO: 36 363 383
IČ pre DPH: SK2022200576

Konatelia spoločnosti: Ing. Pavol Holbík, Ing. Miroslav Hlohovský
Telefón: +421 2 44 45 28 40
E-mail: info@omnicom.digital