O nás

Naša Misia

Naša misia

Prostredníctvom profesionálnych služieb a budovaním strategického partnerstva v oblasti vzdelávania, poradenstva a implementácie, s využitím svetovo uznávaných metód, štandardov, best practice a nástrojov, pomáhame našim zákazníkom dosahovať ich biznis ciele.

Naša vízia

Medzinárodne úspešný tím expertov v inovatívnych spôsoboch riadenia organizácií.

Naše hodnoty

Odbornosť, flexibilita, etika, hodnota za peniaze, inšpiratívnosť.


Vedenie spoločnosti

Miroslav Hlohovský, CEO, Head of Digital

Pavol Holbík, Head of Training Services


História spoločnosti

omnicom timeline

OMNICOM v číslach

omnicom infografika

Údaje o spoločnosti

Obchodné meno: OMNICOM, s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri, vedenom pri Okresnom súde Bratislava, odd. Sro, vl.č. 48750/B

Sídlo: Tomášikova 64, 831 04 Bratislava
IČO: 36 363 383
IČ pre DPH: SK2022200576

Konatelia spoločnosti: Ing. Pavol Holbík, Ing. Miroslav Hlohovský
Telefón: +421 2 44 45 28 40
E-mail: info@omnicom.digital