GLPI je nástroj pre riadenie IT služieb (ITSM), ktoré podporuje efektívnejšie a kvalitnejšie vykonávanie IT procesov

Skvelá ITSM platforma na báze open source technológií s profesionálnou podnikovou podporou editora open source softvéru spoločnosti Teclib a zlatého partnera spoločnosti OMNICOM.

YouTube player


PODPOROVANÉ OBLASTI RIADENIA IT SLUŽIEB

Podpora procesov riadenia IT služieb

 • Manažment požiadaviek a incidentov
 • Problém manažment
 • Manažment zmien
 • Manažment znalostí
 • Manažment úrovne služieb
 • Konfiguračný manažment a manažment aktív
 • Manažment dodávateľov

Ostatné oblasti

 • Agilný projektový manažment
 • Kanban karty
 • Projektový manažment
 • Plánovanie zdrojov
 • Sledovanie času
 • Manažment financií
 • Rezervácie

PREHĽAD GLPI FUNKCIONALÍT

 • Zakladanie incidentov z emailov
 • Jednoduché (No-code) vytváranie formulárov
 • Schvaľovanie emailom
 • Sledovanie SLA a OLA časov
 • CMDB
 • Evidencia licencií
 • Použivateľsky prispôsobiteľné rozhranie
 • Plánovanie rozpočtu
 • Plánovanie a alokácia zdrojov
 • Sledovanie času a nákladov
 • Vývojárske API
 • Pravidlá pre automatizáciu
 • Podpora pre AD Single Sing On
 • Korporátna hierarchia organizácií s možnosťou oddelenia údajov
 • Anonymizácia (GDPR)
 • Rozhrania pre automatický inventár (SCCM, FusionInventory, OCS Inventory)
 • Integrácia s monitoringom cez API (napr. Zabbix)
 • Použivateľsky nastaviteľné Kanban karty
 • Preddefinované reporty a integrácia s Metabase

INTEGRÁCIE

OMNICOM úspešne integroval GLPI do rôznych prostredí a nastavil komunikáciu s rôznymi aplikáciami a systémami vrátane:

 • Email (Microsoft Exchange, Office 365, Gmail)
 • LDAP vrátane SSO (Active Directory)
 • Inventár (SCCM, FusionInventory, OCS Inventory)
 • Monitorovanie (Zabbix, Nagios)
 • Reportovanie (Metabase, Microsoft Power BI )
 • Automatizácie biznis procesov (ProcessMaker)
 • Kolaborácia a komunikácia (MS Teams, Slack, Telegram)

PROFESIONÁLNA PODPORA

Ako partner spoločnosti Teclib‘, sme súčasťou spoločného open source ekosystému softvéru GLPI. Máme prístup k vedomostiam, zdrojom, osvedčeným postupom a expertom, čo nám umožňuje poskytovať vynikajúcu profesionálnu podporu pre GLPI riešenia.

Sme schopní prispôsobiť GLPI na mieru so zachovaním bezplatných aktualizácií, neobmedzeným upgradom na ľubovoľnú verziu alebo platformu, informáciami / dokumentáciou, bezpečnostnými záplatami a opravami chýb, podporou a technickými službami počas celej doby podpory zákazníka.


Referencie

OMNICOM sme si vybrali kvôli ich skúsenostiam a profesionálnemu prvému dojmu. Naša voľba sa vyplatila, pretože sa nám podarilo implementovať nástroj ITSM s veľkým úspechom s vedením na každom kroku. Budeme pokračovať v spolupráci s OMNICOM, aby sme zlepšili to, čo sme vybudovali.

Ciprian Mic
IT Service Delivery Manager

Už pri návrhu riešenia a jeho realizácii sme vnímali pozitívny a profesionálny prístup projektového tímu. V súčasnosti sme vo fáze podpory po implementácii a naďalej spolupracujeme na zlepšení nástroja. S dodávateľom sme nadmieru spokojní.
Vedúci referátu transforácie IT Magistrát mesta Košice