Development – Operation – ALM

Development – vývoj; Operation – prevádzka

Dve neoddeliteľné súčasti v rámci riadenia životného cyklu aplikácie ( ALM – Application Lifecycle Management). Z organizačného hľadiska však často rozdelené tímy – silá. Ak je tento aspekt podporený ešte aj technologicky ( čo v praxi aj je) – vývojové prostredie, testovacie, pre-produkčné, produkčné prostredie,.. sú vlastnené inými organizačnými jednotkami, výsledok je často katastrofálny.

Development – VývojOperation – Prevádzka
„Na mojom stroji to funguje“„Nám všetko funguje. Chyba bude v aplikácii“
Charakteristika:
– Flexibilita a rýchlosť
– Časté nasadzovanie nových verzií, novej funkčnosti
– Zmeny a požiadavky sú náš „biznis“
– Dynamika
– Zabezpečenie funkcionality
– Reagujeme na požiadavky biznisu
-Často organizované cez projekty (vlastný tím, rozpočet, ciele)
 Charakteristika:
– Stabilita a spoľahlivosť
– Využívajú Release plán
– Čo najmenej zmien
– Len cez Change management
– Ako sa bude systém správať pri záťaži?
– Čo treba robiť pre údržbu systému?
– Integrovateľnosť a závislosť na ostatných systémoch je zásadná
– Ak nebeží prevádzka, nebeží biznis
 Často neriešia:
– Ako urobiť release
– Prepojenie na ostatné časti
– Infraštruktúru
 Často neriešia:
– Pôvodné požiadavky zákazníka
– Testovanie
– Zaškolenie používateľa

V dnešnom prostredí so zvyšujúcimi sa nárokmi na rýchlejšie dodávky kvalitnejšieho softvéru, v prostredí nových technológií ako Cloud stúpajú tendencie búrať bariéry medzi Vývojom a Prevádzkou. Dnes si vývojári zabezpečujú servre, ladia load balancer a firewall zatiaľ čo administrátori na prevádzke sa púšťajú do písania kódu, ktorý pomáha prevádzku automatizovať.

Vitajte vo svete DevOps kde infraštruktúra je kód.

Manažment životného cyklu aplikácie (ALM – Application lifecycle management) je súbor procesov zapojených do riadenia a správy aplikácie počas jej života a to od prvotnej myšlienky (požiadavky zákazníka) až po jej nasadenie, podporu prípadne zlepšovanie.

  © OMNICOM, Student Book ku kurzu DevOps Foundation

Chcete sa dozvedieť viac o DevOps?