ITIL®4 Foundation

Základný kurz riadenia služieb podľa novej verzie ITIL®4, vrátane certifikačného testu.

Cena

995 € – 1095 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Podrobné oboznámenie sa s moderným pohľadom na riadenie služieb podľa ITIL4 . Príprava na zvládnutie certifikačného testu ITIL®4 Foundation.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
09. - 11. októbra 2023
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1095 € Áno Slovak
13. - 15. novembra 2023
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1095 €
995 €
Áno Slovak
11. - 13. decembra 2023
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1095 €
995 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 09. - 11. októbra 2023
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1095 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 13. - 15. novembra 2023
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1095 €
995 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 11. - 13. decembra 2023
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1095 €
995 €
Voľné miesta Áno
 • Predstavenie celosvetovo najpoužívanejšieho best practice pre moderné riadenie (nielen) IT služieb
 • Osvojenie si terminológie a kľúčových princípov ITIL® best practice
 • Pochopenie, akým spôsobom je možné zlepšiť Vašu prácu a fungovanie Vašej organizácie na základe využitia praktík ITIL 4
 • Osvojenie si nového spôsobu riadenia v prostredí moderných technológií s využitím progresívnych prístupov
 • Pripravenosť účastníka úspešne absolvovať skúšku, vedúcu k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu odbornej spôsobilosti pre oblasť riadenia služieb – „ITIL®4 Foundation certificate“ – certifikačný test je súčasťou kurzu
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL®4 Foundation
 • Jednotlivci na začiatku svojej kariéry v riadení služieb (Service Management) vrátane IT služieb (ITSM)
 • ITSM managers, Service managers, Service delivery managers, Service owners
 • Jednotlivci pracujúci v jednotlivých častiach IT (digital, product, development), ktorí sú silne naviazaní na dodávku služieb
 • Členovia projektových tímov zodpovedných za implementáciu procesov ITSM
 • Záujemcovia o certifikát „ITIL® Foundation“
 • Existujúci držitelia ITIL® certifikátov V3 so záujmom o aktualizáciu svojich znalostí
 • Úvod do riadenia služieb a spoločnej tvorby hodnoty – Service Management and Value co-creation
 • Nová schéma riadenia služieb (Service Management) podľa ITIL4 – Service Value System
 • Hodnotový reťazec služby  – Service Value Chain:
   • Plan
   • Improve
   • Engage
   • Design & transition
   • Obtain / Build
   • Deliver & support
 • Hlavné princípy – Guiding Principles
 • Vybrané ITIL® praktiky – ITIL® practices:
  Incident Management, Problem management, Service Desk, Change Enablement a ďalšie
 • Štyri dimenzie riadenia služieb – Four dimensions of service management:

 Organizácia a ľudia – Organizations and people

 Informácie a technológie – Information and technology

 Partneri a dodávatelia – Partners and suppliers

 Hodnotové toky a procesy – Value streams and processes

 • Integrácia s DevOps, Agile, Lean a ďalšími princípmi
 • Príprava a ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 Foundation“
 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL®4 Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware ku kurzu nie je kupovaný od tretích strán, ale je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku. Skúsenosti ukazujú, že je to najlepšia kombinácia pre správne pochopenie obsahu kurzu a zároveň prípravy na certifikačný test, ktorý je k dispozícii iba v anglickom jazyku.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Foundation je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Dĺžka testu je 75 minút (60 min. pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky
 • Platnosť certifikátu ITIL®4 Foundation je 3 roky.

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame kurz ITIL®4 Foundation za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

itil-foundation-hlohovsky

„Nerobíme kompromisy na úkor kvality. Počúvame hlas našich zákazníkov a chceme, aby účastníci mali naozaj pevné základy v oblasti riadenia služieb a preto tento kurz poskytujeme v 3 dňovej verzii.“

Miroslav Hlohovský, CEO OMNICOM a spoluautor ITIL®4 Practices

Mohlo by sa vám páčiť