Copyrights

ITIL® – „ITIL® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používaná s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.“

PRINCE2® – „PRINCE2® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používaná s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.“

PRINCE2 Agile® – „PRINCE2 Agile® je registrovaná ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používaná s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.“

The Swirl logo™ – „The Swirl logo™ je ochranná známka spoločnosti AXELOS Limited používaná s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené.“

OMNICOM® – „OMNICOM® je registrovaná ochranná známka © 2008-2022, OMNICOM, s.r.o. – Všetky práva vyhradené.“