DevOps

V dnešnej dobe biznis (zákazník) očakáva od IT rýchlejšie zavádzanie nových funkčností (aplikácií, funkcionality, verzií,..) s menším počtom chýb a vyššou spoľahlivosťou. Na zabezpečenie týchto požiadaviek musí poskytovateľ IT služieb dokázať v celom svojom hodnotovom reťazci zabezpečiť kvalitu a flexibilitu. Čo je ale neoddeliteľnou súčasťou výsledku, tak ako ho vníma zákazník, je služba ako celok a to v prípade softvéru zahŕňa správne naplánovanie, zmapovanie požiadaviek, vývoj kódu, testovanie, riadenie releasov, nasadenie do produkčného prostredia a následnú technickú ale aj netechnickú podporu. Ukázalo sa, že kvalita výslednej služby (produktu, aplikácie) je závislá nielen na fungovaní jednotlivých zložiek, ale veľmi významný vplyv má spolupráca týchto jednotlivých zložiek.

DevOps, slovné spojenie vyjadrujúce Development (vývoj) a Operation (prevádzku) práve reprezentuje prístup pre celý tento hodnotový reťazec služby od vývoja až po prevádzku.

Napriek svojmu názvu Development-Operation, by sa zdalo, že DevOps je určený týmto tímom, avšak záber je širší. Všetky strany zainteresované na dodávke softvéru, zákazníci, technici, manažment, partneri, dodávatelia a podobne, spadajú pod DevOps.

Nie je presne definované, čo vlastne DevOps je. DevOps sa dá chápať ako filozofický prístup založený na Agile a Lean princípoch, kedy vývojárske a prevádzkové tímy spolupracujú, komunikujú a spoločne zabezpečujú rýchlu dodávku softvéru. DevOps zatiaľ nie je presne zdokumentovaný súbor odporúčaní, postupov, či predpisov tak ako napríklad ITIL®Prince2® alebo Cobit. Nie je to konkrétny nástroj, technika, proces či pracovná pozícia, prípadne nový tím vo vašej organizácii. DevOps v mnohých ohľadoch predstavuje zastrešujúci koncept, ktorý napomáha hladkej spolupráci vývoja, prevádzky a ostatných zúčastnených strán, ako napr. Test, Security, Architekti a podobne.

Chcete sa dozvedieť viac o DevOps?