Plytvania

Plytvanie – Waste

Akákoľvek aktivita, ktorá spotrebováva zdroje, ale neposkytuje hodnotu definovanú zákazníkom.

Sedem druhov najzávažnejších plytvaní, tak ako ich pozná Lean:

PlytvaniaPríklad z prostredia IT služieb
ChybyAkýkoľvek aspekt služby, ktorý nezodpovedá očakávaniam zákazníka
Nízka spoľahlivosť s prevádzkou služby – incidenty
Vykonávanie neautorizovaných zmien
Vývojárske softvérové chyby
Zle zmapované požiadavky zákazníka
NadprodukciaVytváranie väčšej hodnoty v službách ako je zákazník ochotný zaplatiť
Služby sú zbytočne kvalitné – zbytočné prekračovanie parametrov SLA, prípadne chýbajúce SLA
Zbytočne vysoká priorita pri riešení požiadavky
Niekoľkonásobná kontrola
Prevádzkovanie služieb, ktoré nikto nepoužíva
ČakanieAkékoľvek oneskorenie po skončení jednej aktivity, kým začne nasledovná aktivita
Zle nastavená spolupráca medzi tímami
Čakanie na schvaľovanie
Nevhodné zmluvy s dodávateľmi
Výpadky systému – downtime, prestoje koncových používateľov
Pomalé odozvy aplikácií
 PrepravaZbytočné fyzické presuny materiálu, produktov alebo informácií
Využívanie viacerých dátových formátov a nutnosť ich prepojenia
Proprietárne systémy bez možnosti zdieľania dát
Hľadanie a zisťovanie potrebných informácií medzi rôznymi odborníkmi
Neexistujúce modely zmien, nedefinované service requesty
Zbytočné spracovávanieVytváranie výstupov v systéme oproti tomu, čo sa skutočne používa
Vytváranie reportov, ktoré nikto nečíta
Udržiavanie záznamov konfiguračných položiek, ktoré nik nepoužíva
Kategorizácia (napr. zmien), ktorá sa však neskôr už nevyužíva
Tlačená forma (napr. reportov), ak postačuje elektronická podoba
 SkladovanieAkékoľvek nadbytočné prostriedky pri spracovávaní, ktoré sú mimo požiadaviek zákazníka
Nadbytočná nevyužitá kapacita – málo využívané servery
Posielanie email príloh, namiesto posielania len linkov
Nepoužívané licencie
Veľa „tiketov v inboxe“
Nevyužívaná funkčnosť aplikácie
 Zbytočné pohybyZbytočné pohyby ľudí
Nedostatočný Knowledge management – zbytočné zháňanie informácií a znalostí
Neaktualizovaná databáza známych chýb (KEDB) – zbytočné skúšanie rôznych workarounds
Aplikácia, ktorá núti požívateľa zadávať údaje na viacerých miestach – obrazovkách
Hľadanie dokumentácie, podkladov a podobne.
Nevyužitá kreativitaNevyužitá kreativita a potenciál znalosti ľudí, ktorí sa podieľajú na aktivitách
Technicky zdatný personál vykonáva len podporné práce
Pracovníci nie sú zapojení do systému neustáleho zlepšovania
Ľudský potenciál je využívaný len na vykonávanie rutinných činností, ktoré by bolo možné automatizovať
Kvalifikovaní pracovníci (napr. L3 podpora) vykonávajú činnosti s menším nárokom na kvalifikáciu ( napr. L1 podpora)

Chcete sa dozvedieť viac o Lean IT?