Prínosy PRINCE2®

 • Aplikovateľnosť na všetky typy projektov
 • Trvalé zdôvodňovanie opodstatnenosti a životaschopnosti projektu
 • Jasne zadefinovaný životný cyklus projektu
 • Kontrolovaný štart, priebeh a koniec projektu
 • Procesne orientovaný prístup k riadeniu projektu
 • Prioritné zameranie sa na produkty
 • Lepšia kontrola pri riadení zdrojov
 • Zameranie sa iba na aktivity, ktoré smerujú k dodávke zadefinovaných produktov
 • Efektívne využívanie času vrcholového manažmentu formou riadenia na základe výnimiek
 • Organizačná štruktúra s jednoznačne zadefinovanými povinnosťami a právomocami pre riadenie projektu
 • Neustále sa zlepšovanie na základe poučenia sa z predchádzajúcich projektov
 • Nastavenie efektívnych komunikačných kanálov medzi projektom, riadením projektov a zvyškom organizácie 

Chcete sa dozvedieť viac o PRINCE2®?