Meranie efektivity a hospodárnosti

Nasadenie systému riadenia služieb umožňuje transparentnosť vďaka schopnosti merať skutočnú efektivitu a účelnosť svojich zdrojov. Napriek tomu, že nejaké metriky pre ich meranie zväčša v každej organizácii existujú, bez nasadenia riadenia služieb nie je vôbec možné hovoriť o tom, že máme k dispozícii vierohodné údaje o efektivite a účelnosti poskytovateľa služieb ako celku. Až keď máme definované jednotlivé praktiky (s rolami a zodpovednosťami v procesoch), služby, produkty, druhy ich spotrebiteľov a metriky pre každý value stream spolu s funkčný, monitoringom, môžeme začať vyhodnocovať, ktoré value streams, aktivity Service Value Chain, praktiky, roly, atď až na úroveň komponentov infraštruktúry fungujú efektívne a účelne. Až potom môžeme začat so skutočným neustálym zlepšovaním služieb, tak ako ho popisuje prevádzkový model – Service value system.