Vyššia produktivita a využívanie znalostí

Vyššia produktivita a lepšie využívanie existujúcích znalostí a skúsenosti sú umožnené najmä:

  • Identifikáciou jednotlivých end-to-end Value streams (tokov hodnoty) a lepšou alokáciou zdrojov pre ne
  • Využívaním 7 Guiding principles, založených na agilných prístupochLean prístupoch, automatizácii a ďalších
  • Priebežnou optimalizáciou jednotlivých value streams (odstraňovanie waste) a ich flexibilným „pretekaním“ medzi jednotlivými časťami Service value chain (prevádzkový model pre Service Management)
  • Neustálym spoluvytváraním hodnoty pre zákazníkov znižujeme náklady a čas potrebný na rework