Business analysis (Biznis analýza)

S nárastom využívania informačných systémov a potreby digitálnej transformácie organizácií sa ukázalo, že biznis nedokáže hovoriť technickým jazykom IT a SW vývojárov, a naopak vývojári nie sú pripravení porozumieť potrebám a problémom biznisu. Tento problém viedol k potrebe vytvorenia novej role biznis analytika, ktorý má odstraňovať tieto komunikačné a iné bariéry medzi biznisom a IT a spájať tieto navonok dva odlišné svety pomocou biznis analýzy.

Potrebujete implementovať vo Vašej organizácií nové zmeny?

Biznis analýza je základom pre úspešnú implementáciu každej biznis zmeny. V rámci riadenia životného cyklu biznis zmeny je pre to potrebné vykonať:

  • Analýzu biznis potrieb a požiadaviek – čo potrebujeme zmeniť a čo na to potrebujeme
  • Navrhnúť, vyvinúť, otestovať a nasadiť riešenia, tak aby spĺňali potreby a požiadavky zainteresovaných strán
  • Post-implementačná fáza pre overenie realizácie biznis benefitov – naozaj sme naplnili očakávania? Čo vieme do budúcna zlepšiť?

Prínosy biznis analýzy

  • Schopnosť identifikácie príčiny biznis problému, nie len príznakov.
  • Zlepšenie pridanej hodnoty pre celú organizáciu, nie len implementácia IT zmeny.
  • Identifikácia možnosti nad rámec existujúcich riešení.
  • Špecifikácia realizovateľných a jasných požiadaviek.
  • Podpora v rámci celého životného cyklu biznis zmeny, nielen pri definovaní požiadaviek.
  • Profesionálne zvládnutie a vyjednávanie pri konfliktoch medzi zainteresovanými stranami.

Potrebujete zabezpečiť biznis analýzu externými zdrojmi?

Pozrite si naše služby a neváhajte nás kontaktovať. Naši skúsení biznis analytici sú tu pre Vás.


Chcete sa viac dozvedieť o Biznis Analýze?