ITIL®4 Specialist – Create, Deliver & Support

NOVINKA! Získajte potrebné zručnosti pre digitálnu éru pomocou ITIL®4.

Cena

1590 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Naučíte sa integrovať Value Streams (hodnotové toky), aktivity, relevantné praktiky, metódy a nástroje k vytváraniu, dodávke a podpore produktov a služieb za pomoci IT.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
22. - 24. apríla 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1790 €
1590 €
Áno Slovak
01. - 03. októbra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1790 €
1590 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 22. - 24. apríla 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
1590 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 01. - 03. októbra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
1590 €
Voľné miesta Áno
 • Získate kľúčové znalosti pre tvorbu, dodávku a podporu (Create, Deliver & Support –  CDS) IT produktov a služieb
 • Porozumiete ako navrhnúť a postaviť hodnotové toky (Service Value Streams) využívané pre zostavenie, dodávku a podporu služieb
 • Budete vedieť ako jednotlivé ITIL praktiky prispievajú k tvorbe, dodávke a podpore cez celý Service Value System (SVS) a Service Value Streams
 • Budete schopný prakticky používať získané poznatky
 • Spoznáte, porozumiete a budete vedieť ako fungujú jednotlivé časti Create, Deliver & Support
 • Budete poznať účel, rozsah a vybrané aktivity a techniky jednotlivých praktík podporujúcich Create, Deliver & Support
 • Kurz vás pripraví na úspešné absolvovanie skúšky, vedúcej k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu ITIL® Create, Deliver and Support
 • ITIL 4 Create, Deliver & Support kvalifikácia je jedna z podmienok k získaniu úrovne ITIL 4 Managing Professional 
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL® Create, Deliver and Support
 • IT riaditelia pre stratégiu (CIO)
 • IT manažéri, manažéri prevádzky, manažéri vývoja
 • Manažéri pre dodávku služieb
 • Pracovníci zodpovední za fungovanie IT digitálnych produktov a služieb, resp. zodpovední za ich celkovú dodávku a podporu
 • Manažéri kvality v oblasti IT
 • Vlastníci IT služieb, produktov, špecifických ITSM procesov
 • Jednotlivci, ktorí si chcú rozšíriť obzory a zlepšiť vedomosti v oblasti riadenia služieb
 • Záujemcovia ašpirujúci na pozíciu IT manažérov
 • Záujemcovia o odborný rast a vyššie úrovne certifikácií (ITIL® Managing Professional, ITIL® Master)
 • Členovia implementačných projektových tímov v oblasti ITSM
 • Existujúci ITSM profesionáli, ktorí získali kvalifikáciu podľa ITIL® V3 (kurzy Intermediate a Practitioner)

1. Využitie Value stream (hodnotového toku) pre dizajn, vývoj a nasadzovanie nových služieb.
2. Využitie Value stream pri podpore používateľov.
3. ITIL praktiky, ktoré podporujú tieto Value streams:

  • Service design
  • Software development and management
  • Deployment management
  • Release management
  • Service validation and testing
  • Change enablement
  • Service desk
  • Incident management
  • Problem management
  • Knowledge management
  • Service level management
  • Monitoring and event management

4. Techniky, ktoré je možné využiť pri Value streams:

  • Integrated service management toolset
  • Integrácia a zdieľanie dát
  • Kolaborácia a workflow
  • Robotic process automation (RPA)
  • Artificial intelligence and machine learning (AI, ML)
  • Continuous integration a delivery/deployment (CI/CD)
  • Prístup „shift left“
  • Service integration and management (SIAM)
  • Práca s otvorenými úlohami v nástrojoch (“tickets“)
  • Prioritizácia práce

5. Prvky, ktoré ovplyvňujú hodnotové toky:

  • Organizačná štruktúra
  • Integrované / spolupracujúce tímy
  • Schopnosti tímu, roly a zodpovednosti
  • Kultúra tímu
  • Zameranie na zákazníka
  • Spokojnosť zamestnancov
  • Hodnota pozitívnej komunikácie
  • Neustále zlepšovanie

6. Dva skúšobné testy („sample papers“) vrátane ich podrobnej analýzy
7. Ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 Create, Deliver and Support“ (v závere tretieho dňa kurzu)

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.
Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze

 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Create, Deliver & Support je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 28 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník. EN/SK slovník je k dispozícii na zapožičanie.
 • Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Create, Deliver & Support je 3 roky.

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť