ITIL®4 Specialist – Create, Deliver & Support

NOVINKA! Získajte potrebné zručnosti pre digitálnu éru pomocou ITIL®4.

Cena

1590 € – 1790 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Naučíte sa integrovať Value Streams (hodnotové toky), aktivity, relevantné praktiky, metódy a nástroje k vytváraniu, dodávke a podpore produktov a služieb za pomoci IT.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
01. - 03. októbra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1790 €
1590 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 01. - 03. októbra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
1590 €
Voľné miesta Áno
 • Získate kľúčové znalosti pre tvorbu, dodávku a podporu (Create, Deliver & Support –  CDS) IT produktov a služieb
 • Porozumiete ako navrhnúť a postaviť hodnotové toky (Service Value Streams) využívané pre zostavenie, dodávku a podporu služieb
 • Budete vedieť ako jednotlivé ITIL praktiky prispievajú k tvorbe, dodávke a podpore cez celý Service Value System (SVS) a Service Value Streams
 • Budete schopný prakticky používať získané poznatky
 • Spoznáte, porozumiete a budete vedieť ako fungujú jednotlivé časti Create, Deliver & Support
 • Budete poznať účel, rozsah a vybrané aktivity a techniky jednotlivých praktík podporujúcich Create, Deliver & Support
 • Kurz vás pripraví na úspešné absolvovanie skúšky, vedúcej k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu ITIL® Create, Deliver and Support
 • ITIL 4 Create, Deliver & Support kvalifikácia je jedna z podmienok k získaniu úrovne ITIL 4 Managing Professional 
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL® Create, Deliver and Support
 • IT riaditelia pre stratégiu (CIO)
 • IT manažéri, manažéri prevádzky, manažéri vývoja
 • Manažéri pre dodávku služieb
 • Pracovníci zodpovední za fungovanie IT digitálnych produktov a služieb, resp. zodpovední za ich celkovú dodávku a podporu
 • Manažéri kvality v oblasti IT
 • Vlastníci IT služieb, produktov, špecifických ITSM procesov
 • Jednotlivci, ktorí si chcú rozšíriť obzory a zlepšiť vedomosti v oblasti riadenia služieb
 • Záujemcovia ašpirujúci na pozíciu IT manažérov
 • Záujemcovia o odborný rast a vyššie úrovne certifikácií (ITIL® Managing Professional, ITIL® Master)
 • Členovia implementačných projektových tímov v oblasti ITSM
 • Existujúci ITSM profesionáli, ktorí získali kvalifikáciu podľa ITIL® V3 (kurzy Intermediate a Practitioner)

1. Využitie Value stream (hodnotového toku) pre dizajn, vývoj a nasadzovanie nových služieb.
2. Využitie Value stream pri podpore používateľov.
3. ITIL praktiky, ktoré podporujú tieto Value streams:

  • Service design
  • Software development and management
  • Deployment management
  • Release management
  • Service validation and testing
  • Change enablement
  • Service desk
  • Incident management
  • Problem management
  • Knowledge management
  • Service level management
  • Monitoring and event management

4. Techniky, ktoré je možné využiť pri Value streams:

  • Integrated service management toolset
  • Integrácia a zdieľanie dát
  • Kolaborácia a workflow
  • Robotic process automation (RPA)
  • Artificial intelligence and machine learning (AI, ML)
  • Continuous integration a delivery/deployment (CI/CD)
  • Prístup „shift left“
  • Service integration and management (SIAM)
  • Práca s otvorenými úlohami v nástrojoch (“tickets“)
  • Prioritizácia práce

5. Prvky, ktoré ovplyvňujú hodnotové toky:

  • Organizačná štruktúra
  • Integrované / spolupracujúce tímy
  • Schopnosti tímu, roly a zodpovednosti
  • Kultúra tímu
  • Zameranie na zákazníka
  • Spokojnosť zamestnancov
  • Hodnota pozitívnej komunikácie
  • Neustále zlepšovanie

6. Dva skúšobné testy („sample papers“) vrátane ich podrobnej analýzy
7. Ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 Create, Deliver and Support“ (v závere tretieho dňa kurzu)

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.
Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze

 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Create, Deliver & Support je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 28 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník. EN/SK slovník je k dispozícii na zapožičanie.
 • Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 Create, Deliver & Support je 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár - ITIL® 4 Create Deliver & Support

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť