Lean IT

Lean IT predstavuje aplikovanie princípov Lean manažmentu v prostredí riadenia IT služieb. Ústredným princípom je eliminovanie plytvaní (waste – muda) v IT prostredí. Plytvania pritom predstavujú činnosti, ktoré nepridávajú hodnotu službe, alebo produktu avšak spotrebovávajú zdroje.

Lean manažment vznikol vo výrobnom prostredí a často sa stretávame s chybným názorom, že Lean nie je možné využívať v iných priemyselných odvetviach. Lean je však možné aplikovať v akomkoľvek prostredí na akékoľvek procesy. A práve o tom je Lean IT, o využívaní overených a osvedčených praktík a techník v prostredí IT služieb.

Lean ale zďaleka nie je o slepom znižovaní nákladov a šetrení. Lean prináša iný prístup, inú filozofiu, iný spôsob myslenia pre organizáciu. Lean vám ukáže spôsob ako dokážete urobiť viac za menej:

 • Menej námahy
 • Menej času
 • Menej prostriedkov
 • S menšími nárokmi

A pritom dokážete dodať zákazníkovi presne to, čo očakáva.

Princípy Lean v IT prostredí môžu priniesť:

Zvýšenie spokojnosti zákazníka:

 • Skrátením času vybavovania požiadavky
 • Zrýchlením odstránenia poruchy
 • Znížením počtu výpadkov

Zlepšenie konkurencieschopnosti a životaschopnosti IT:

 • Efektívnejším využívaním nákladov
 • Zlepšením úspešnosti projektov
 • Systematickým zlepšovaním

Zjednodušenie vnútorného fungovania IT:

 • Celkovým zjednodušením vykonávaných činností
 • Zlepšením technického a pracovného prostredia
 • Zameraním sa na skutočne prínosné aktivity

„Lean IT je postup adaptívneho učenia sa za pomoci spolupráce a experimentovania zástupcov biznisu, technických špecialistov, dodávateľov a zákazníkov kontinuálne zlepšovať a inovovať využívanie informácií, informačných systémov a technológií umožňujúcich pomocou produktov a služieb dodávať hodnotu koncovému zákazníkovi.“   (Steve Bell)


Chcete sa dozvedieť viac o Lean IT?