Čo je to PRINCE2®

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments 2nd edition – Projekty v riadenom prostredí) je v súčasnosti vo verzii 6th Edition jednou z najznámejších a najpoužívanejších metodík v oblasti riadenia projektov. Vznikla vo Veľkej Británii pre potreby Britskej vlády a bola určená pre IT projekty. Dnes sa používa vo všetkých odvetviach vo Veľkej Británii a v Európe, v súkromnom aj štátnom sektore.

Metodika PRINCE2® vychádza zo zaužívanej praxe, je testovaná na tisícoch projektov a je neustále vylepšovaná a prispôsobovaná súčasným požiadavkám. Týmto poskytuje projektovým manažérom v praxi overené „best practices“ pre úspešné riadenie projektov. PRINCE2® je flexibilná metodika, ktorú je možné prispôsobiť akémukoľvek typu projektu, a teda je aplikovateľná na všetky projekty.

Používanie metodiky PRINCE2® je cesta k zvyšovaniu zručností a kompetencií zamestnancov spoločnosti v riadení projektov na všetkých úrovniach, a tým k realizácii úspešných projektov (v definovanom čase, rozpočte a kvalite).


Chcete sa dozvedieť viac o PRINCE2®?