Agility

Dnešná doba si vyžaduje veľkú flexibilitu, dodávku vysoko kvalitných produktov a neustále znižovanie nákladov na vývoj. Agilita predstavuje zmenu v prístupe k riadeniu vývoja softvéru a zameriava sa na neustále zlepšovanie, flexibilitu plnenia a transparentné sledovanie výdavkov na vývoj produktu.

Scrum je najpopulárnejšou a najrozšírenejšou Agilnou metodikou a prináša benefity na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti vďaka jasne definovaným rolám, interakcii a flexibilite. Flexibilný prístup k riadeniu zmien vedie k zvýšenej spokojnosti zákazníkov a zároveň znižuje riziko zlyhania projektov.


Vývoj softvéru sa tradične realizuje metódou tzv. Vodopádu (Waterfall) navrhnutou Winstonom Royce-om už v roku 1970. Táto štandardná metodika spočíva v tom, že vývoj je rozdelený na 6 po sebe nasledujúcich častí – Zbieranie požiadaviek, Dizajn, Vývoj, Integrácia, Testovanie a Nasadenie. Hlavnou nevýhodou tejto metódy je fakt, že všetky požiadavky sú stanovené dopredu a všetko plánovanie sa odvíja od nich. Zapracovanie zmien môže byť veľmi náročné, a často sa deje formou tzv. zmenových požiadaviek až na konci projektu.

agile vs waterfall

Štatistiky ukazujú, že len 39% takýchto softvérových projektov je úspešných43% je ukončených s ťažkosťami a 18% kompletne zlyháva (The CHAOS Manifesto, Standish group 2012). Tá istá štúdia taktiež poukazuje na fakt, že len 7% všetkých požiadaviek je naozaj plne využívaných a 45% nie je využitých vôbec.

Koncept agilného vývoja neráta s fixnými požiadavkami a namiesto toho zakladá na vývoji s pevne danými zdrojmi a časom, pričom práve požiadavky sa môžu počas celého projektu meniť. Úspešnosť projektov je taktiež zvýšená ich transparentnosťou, častou inšpekciou a vysokou prispôsobivosťou okolitým podmienkam.


Chcete sa dozvedieť viac o Agile?


SW nástroje pre Agile