Progresívne praktiky

V posledných rokoch sa objavilo mnoho manažérskych praktík ako reakcia na rozvíjajúce sa technológie, digitálnu transformáciu a narastajúce očakávania spotrebiteľov. Poskytovatelia služieb musia byť schopní  urobiť viac, v kratšom čase a za nižšie náklady.

  • Agile
  • DevOps
  • SIAM
  • Lean
  • Shift Left (posun vľavo)
  • Customer and User experience
  • Continuous Delivery
  • Kanban
  • Theory of Constraints (Teória obmedzení)
  • Improvement Kata / Kaizen

Toto nie je úplný zoznam všetkých praktík, použiteľných pre riadenie služieb. Reprezentuje však najvýznamnejšie a najpoužívanejšie praktiky. Taktiež, nie každá z týchto praktík je relevantná pre všetky organizácie. Ak to používajú iní, neznamená, že je to vhodné aj pre vás!


Chcete sa dozvedieť viac o Digitálnej Transformácií?