Štruktúra normy ISO/IEC 20000

Norma ISO/IEC 20000 má v súčasnosti nasledujúce časti:

•    ISO / IEC 20000-1: 2018 („časť 1“) Riadenie služieb – Definuje požiadavky na služby na „zavedenie, implementáciu, udržiavanie a neustále zlepšovanie systému riadenia služieb (SMS). Návrh, prechod, dodávka a zlepšovanie služieb, ktoré spĺňajú požiadavky a prinášajú hodnotu zákazníkom, používateľom a organizáciám, ktoré poskytujú služby.

•    ISO / IEC 20000-2: 2019 Pokyny pre systémy riadenia služieb – poskytujú usmernenie pre systémy riadenia aplikácií založené na požiadavkách ISO / IEC 20000-1: 2018.

•    ISO / IEC 20000-3: 2019 Usmernenie k definovaniu rozsahu a použiteľnosti ISO / IEC 20000-1 – poskytuje usmernenie o rozsahu definovania, použiteľnosti a preukázania zhody pre poskytovateľov služieb. Dopĺňa odporúčania uvedené v ISO / IEC 20000-2, ktorá poskytuje návod pre implementáciu SMS.

•    ISO / IEC 20000-4: 2010 Model hodnotenia procesov – Táto TR bola stiahnutá a odkazuje na „Process Reference Model (PRM)“ a „Process Assessment Model (PAM)“. V závislosti na aktualizáciu ISO/IEC 20000-1:2018, časti 1. je vyvinutý ISO / IEC JTC1 / SC7 v sérii noriem radu 33000.

•    ISO / IEC TS 20000-5: 2022 Plán implementácie ISO / IEC 20000-1 – Tento dokument poskytuje organizáciám návod, ako implementovať systém riadenia služieb (SMS) a zaistiť tak čo najlepšie naplnenie požiadaviek ISO / IEC 20000-1.

•    ISO / IEC 20000-6: 2017 Audit a certifikácia systémov riadenia služieb – stanovuje požiadavky na kontrolné orgány na posudzovanie zhody s ISO / IEC 20000-1.

•    ISO / IEC 20000-7: 2019 : Usmernenie pre integráciu a koreláciu ISO / IEC 20000-1: 2018 s ISO 9001: 2015 a ISO / IEC 27001: 2013 – poskytuje usmernenie pre integráciu s uvedenými normami.

•    ISO / IEC 20000-9: 2015 Návod na aplikáciu ISO / IEC 20000-1 na cloudové služby –poskytuje návod na používanie ISO / IEC 20000-1: 2018 pre poskytovateľov služieb poskytujúcich cloudové služby.

•    ISO / IEC 20000-10: 2018 Koncepcie a slovná zásoba – opisuje základné koncepty ISO / IEC 20000, identifikujúce rôzne časti ISO / IEC 20000-1: 2018, ako aj vzťahy medzi ISO / IEC 20000 a inými medzinárodnými normami a technickými správami. Táto časť ISO / IEC 20000 tiež vysvetľuje terminológiu použitú v sérii ISO / IEC 20000.

•    ISO / IEC 20000-11: 2021 Návod na vzťah medzi ISO / IEC 20000-1 a rámcom riadenia služieb ITIL® – toto je technická správa, ktorá poskytuje návod na vzťah medzi ISO / IEC 20000-1: 2018 a bežne používaným rámcom riadenia služieb ITIL.

•    ISO / IEC 20000-12: 2016 Návod na vzťah medzi ISO / IEC 20000-1 a rámcom riadenia služieb CMMI-SVC – toto je technická správa, ktorá poskytuje návod na vzťah medzi ISO / IEC 20000-1: 2011 a bežne používaným rámcom riadenia služieb CMMI-SVC.

•    ISO / IEC 20000-13: 2018 Návod na vzťah medzi ISO / IEC 20000-1 a rámcom riadenia služieb COBIT – toto je technická správa, ktorá poskytuje návod na vzťah medzi ISO / IEC 20000-1: 2018 a bežne používaným rámcom riadenia služieb COBIT.