Digitálna transformácia

Existujú rôžne definície digitálnej transformácie a je veľa faktorov, ktoré ovplyvňujú chápanie tohto pojmu. Digitálna transformácia je opisovaná ako „celkový spoločenský vplyv digitalizácie“. Digitalizácia vyústila do možnosti transformácie a zmeny existujúcich obchodných modelov, modelov spotreby, sociálno-ekonomických štruktúr, právnych a politických opatrení, organizačných štruktúr, kultúrnych bariér atď.

V OMNICOM chápe digitálnu transformáciu viac ako len nasadzovanie inovatívnych technológií pre existujúce procesy, produkty a služby – znamená to ako celkovo realizovať biznis iným spôsobom. Digitálna transformácia nie je záležitosť len IT, ale zasahuje všetky časti organizácie ako aj zákazníka a celkové prostredie. „Digitalizácia“ má dopad na governance, stratégiu, portfólio produktov a služieb, ale aj spôsob ako organizácie riadia a realizujú produkty a služby a ako pristupujú k zákazníkovi.

Súčasťou transformácie sú zmeny v štruktúre a kultúre organizácie. Príkladom je jednoduchšia organizačná štruktúra, menej byrokracie, väčšia autonómnosť, ako aj decentralizované rozhodovanie.

V každom prípade by mala byť Digital Transformation v spoločnosti riadená ako strategická iniciatíva, alebo program s jasne definovanými prínosmi.


Mnoho organizácií zlyhalo v digitalizácií kvôli nejasnej vízii a chýbajúcemu riadeniu transformačného programu. Dobre nastavená digitálna vízia môže pomôcť prekonať obavy a podnietiť pozitívne kroky v organizácii. OMNICOM služby zamerané na vykonávanie nezávislého vyhodnotenia pripravenosti organizácie, vedenie strategických workshopov a pomoc pri príprave a spustení programu a projektov digitánej transformácie sú základom pre každú úspešnú digitálnu transformáciu.


Chcete sa dozvedieť viac o Digital Transformation?