Ako funguje DevOps

Ľudia

Kľúčový faktor pre DevOps. Kultúra, ktorá podporuje prostredie DevOps, je charakteristická komunikáciou a spoluprácou vývojárov, testerov, prevádzky a ostatných zúčastnených strán, vzájomnou dôverou, zameraním na zákazníka, so silným dôrazom na učenie sa zo skúseností a poznávania nového. Zmena kultúry nebýva jednoduchá, ale bez tejto zmeny DevOps nebude fungovať.

Procesy

Jasne definované procesy sú základom pre DevOps. Proces definuje čo sa má urobiť, aby bolo možné zabezpečiť celý životný cyklus aplikácie a to end-to-end. Od návrhu kódu, cez testovanie, release, cez všetky zúčastnené tímy vrátane používateľov. Cieľom DevOps nie je nastaviť rigidné byrokratické postupy, ale využiť a harmonizovať existujúce nástroje, procesy, prístupy (napr. Agile, ScrumITIL® praktiky/procesy) a tímy s cieľom byť schopný dodávať kvalitný software rýchlejšie. Organizácia môže mať napríklad výborne nastavenú kultúru spolupráce, ale ak ľudia robia nesprávne veci, prípadne robia veci zlým spôsobom, výsledkom môže byť neúspech.

Nástroje

V súčasnosti existuje nepreberné množstvo nástrojov podporujúcich DevOps. Všetky charakteristické vlastnosti DevOps prostredia je potrebné podporiť nástrojmi. Dôležitou podmienkou je spolupráca jednotlivých nástrojov (Tool Chain) a ich celková organizovanosť. Správne prepojenie s procesmi umožní plynulé nasadzovanie softvéru. Sebelepší nástroj však bez definovaného procesu a odpovedajúcej kultúry v organizácii neprinesie sľubované „DevOps očakávania“.

Spoločnosť Digital.ai udržiava spolu s odborníkmi pohybujúcimi sa v DevOps prostrediach „Periodickú tabuľku“ tých najlepších DevOps nástrojov cez celý software delivery lifecycle.

Source: https://digital.ai/periodic-table-of-devops-tools/

Chcete sa dozvedieť viac o DevOps?