Digitálna organizácia

Pojem digitálna organizácia (digital enterprise) nemá ustálenú definíciu. Avšak vo všeobecnosti sa pod týmto pojmom dá chápať organizácia, ktorá využíva technológie ako konkurenčnú výhodu, či už pre interné procesy, alebo v rámci dodávania služieb a produktov svojim zákazníkom. Ak ale používate digitálne technológie, neznamená to, že ste digitálna organizácia. Hodnota používaných technológií je v tom, že umožňujú nielen realizovať biznis iným spôsobom, ale aj „robiť“ iný biznis . Skutočne „digitálna organizácia“ využíva digitalizáciu vo všetkých jej hodnotových tokoch ako napr. obchod, marketing, HR,.. Je to viac o tom, ako organizácie poskytujú svoje služby, ako pristupujú k zákazníkovi a ako sa správajú, než o samotných technológiách.

V každej organizácii pritom môže digitálna transformácia znamenať niečo iné.

Digitálna organizácia má však niektoré charakteristiky:

  • Je silne zameraná na zákazníka
  • Má stratégiu definovanú v digitálnych pojmoch
  • Experimentuje a učí sa
  • Aktívne využíva „design thinking“
  • Automatizuje tam, kde to dáva zmysel
  • Aktívne a vo veľkej miere využíva dostupné dáta
  • Využíva nové spôsoby práce, ktoré podporujú flexibilitu
  • Je schopná pružne reagovať, a reaguje, na potreby zákazníka a správanie trhu
  • Aktívne sa venuje neustálemu zlepšovaniu
  • Je dobrá v „networkingu“

Chcete sa dozvedieť viac o Digitálnej Transformácií?