Princípy Lean Manažmentu

James P. Womack a Daniel T. Jones vo svojej knihe Lean Thinking pomenovali a definovali päť princípov Lean Manažmentu:

Obr. Zvyšovanie hodnoty pre zákazníka prostredníctvom odstraňovania plytvaní

Value – Hodnota

Úplným základom je dodávať hodnotu pre zákazníka a neustále rozvíjať schopnosti, ako to zabezpečiť. Práve zákazník je ten, kto je schopný posúdiť skutočnú hodnotu služby, alebo produktu.

Hodnota môže byť vyjadrená v podobe dodávaných IT služieb, ktoré dokážu zákazníkovi pomôcť s jeho biznis výsledkami, alebo tým, že zákazníkovi riešia niektoré problémy.

Value stream – Hodnotový reťazec

Konkrétne aktivity potrebné na návrh, zabezpečenie a poskytnutie špecifickej služby (alebo produktu) od zadania po nasadenie, od požiadavky po realizáciu, alebo od podkladov po hotový výrobok do rúk zákazníka.

V IT prostredí, tak ako vo výrobe, je potrebné hodnotový reťazec, alebo hodnotovú sieť (value network) optimalizovať.

Flow – Tok

Postupné vykonávanie aktivít v hodnotovom toku tak, aby služba (alebo produkt) sa dostala k zákazníkovi/používateľovi bez chýb, zdržaní, nepodarkov, prerábok alebo potrebných opráv.

Pre organizácie pracujúce v službách nebýva jednoduché identifikovať tento Tok, keďže samotné služby sú nehmotné a nie je ich fyzicky vidno.

Pull – Ťah

Systém kaskádovania dodávky a požiadaviek jednotlivých po sebe idúcich aktivít, v ktorých nie je nič vykonávané, pokiaľ aktivita ktorá nasleduje, na to nedala signál (semafor).

V prostredí IT služieb predstavuje Ťah schopnosť rýchlo reagovať na dopyt používateľa, pričom táto požiadavka sa nesie celým hodnotovým tokom.

Perfection – Dokonalosť

Úplné odstránenie plytvaní tak, že všetky aktivity v hodnotovom toku vytvárajú hodnotu.

Dosiahnutie dokonalosti v organizáciách pracujúcich v oblasti IT služieb je možné prostredníctvom neustáleho zlepšovania a zameraním sa na dodanie presne toho, čo zákazník očakáva, a vtedy, keď to očakáva.


Chcete sa dozvedieť viac o Lean IT?