ITIL®4 Practices – Monitor, Support & Fulfil

NOVINKA! Získajte potrebné zručnosti pre digitálnu éru pomocou ITIL®4.

Cena

1590 € – 1790 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

(Vrátane certifikačného testu)

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Tento kurz prináša kandidátom objasnenie kľúčových konceptov, princípov, hodnôt a výziev piatich  ITIL 4 praktík:

 • Service Desk
 • Incident Management
 • Problem Management
 • Service Request Management
 • Monitoring and Event Management

Cieľom kurzu je poskytnúť kandidátom najlepšie skúsenosti z praxe na strategickej aj operatívnej úrovni s maximalizáciou hodnoty z ITIL praktík.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
23. - 25. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1790 €
1590 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 23. - 25. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1790 €
1590 €
Voľné miesta Áno

Kurz ITIL Monitor, Support a Fulfill poskytuje praktické znalosti a zručnosti na efektívne riadenie, podporu a optimalizáciu IT služieb. Implementáciou princípov a osvedčených postupov získaných na tomto školení môžu organizácie zvýšiť prevádzkovú efektivitu, zlepšiť riadenie incidentov a problémov, posilniť vzťahy so zákazníkmi a dosiahnuť vyššiu úroveň kvality služieb a spokojnosti zákazníkov.

Kurz je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť svoje znalosti z jednotlivých praktík a vedieť ako ich využiť pre fungujúce hodnotové toky – service value streams.

Kurz ITIL 4 Monitor, Support a Fulfill Practices je štruktúrovaný a zosúladený s rámcom ITIL. Venuje sa Value streams (hodnotovým tokom) a ich integrácii s vybranými praktikami. Taktiež využíva adaptáciu Guiding principles.

Kurz sa podrobne venuje každej z nasledovných praktík:

 • Service Desk
 • Incident Management
 • Problem Management
 • Service Request Management
 • Monitoring and Event Management

Pre každú praktiku sú popísané:

 • Ciele praktiky
 • Relevantné procesy, ich aktivity, vstupy a výstupy
 • Kľúčové faktory úspechu (PSF) a kľúčové metriky (KPI)
 • Pojmy a koncepty (napr. Major Incident, Technical debt, Request Cataloque, Threshold, techniky pre RCA)
 • Procesné roly (napr. Incident Manager, Problem Analyst)
 • Zručnosti a schopnosti potrebné na efektívne fungovanie
 • Podporujúce informácie a nástroje
 • Možnosti využívania automatizácie
 • Potrebná súčinnosť dodávateľov a tretích strán

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.

Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze.

 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Kurz obsahuje viacero practických cvičení, ktoré napomáhajú porozumeniu jednotlivých princípov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.

Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku.

Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.

Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.

Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 Monitor, Support a Fulfill je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.

Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.

Test pozostáva zo 60 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 39 otázok (65%) správne.

Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník.

Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

 

Platnosť certifikátu ITIL®4 Monitor, Support a Fulfill je 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinar - ITIL4 Monitor, Support & Fulfil

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť