Lansweeper

Lansweeper slúži ako poskytovateľ platforiem IT Asset Management, ktoré pomáhajú firmám zlepšovať ich porozumenie, kontrolu a ochranu IT zariadení a sietí. Platforma pomáha zákazníkom znižovať riziká a maximalizovať efektivitu ich „IT aktív“ neustálym poskytovaním praktických náhľadov na ich technologické zdroje. Lansweeper zabezpečuje spoľahlivé, hodnotné a presné informácie o stave používateľov, zariadení a softvéru.

Od svojho založenia v roku 2004 sa Lansweeper venuje vývoju softvérovej platformy určenej na identifikáciu a katalogizáciu rôznych technologických aktív, nainštalovaných softvérov a používateľov. To umožňuje organizáciám centrálne spravovať svoje IT systémy.


Prečo Lansweeper

Objavovanie Aktív

100% viditeľnosť vďaka hĺbkovému zisťovaniu aktív v rámci celého IT prostredia.

Inventár Aktív

Identifikujte a vyhodnoťte detaily, aby ste mohli aktívne spravovať svoje technologické aktíva.

Prehľad Rizík

Využite prehľady rizík a benefitujte z výkonných prehľadov údajov.

Výkonné integrácie

Využite údaje prostredníctvom integrácií založených na rozhraní API na podporu akéhokoľvek IT scenára.


Zjednodušenie riadenia IT

Znižovanie nákladov

Odhaľte zbytočné náklady, pomôžte pri výbere rozpočtu a efektívne dohliadajte na svoje výdavky na IT pomocou presných údajov.

Zvýšená viditeľnosť

Odstráňte slepé miesta a odhaľte hardvérové a softvérové aktíva, ktoré ste predtým nepoznali.

Zlepšená funkčnosť

Automaticky vyplňte svoju CMDB, vylepšite lístky na servis a monitorujte životný cyklus svojich aktív, aby ste vyčlenili čas na svoje prednosti.

Riadenie rizika

Proaktívne identifikujte cudzie zariadenia, slabé miesta a problémy s nedodržiavaním predpisov, aby ste ich riešili skôr, ako prerastú do problémov.Ako funguje Lansweeper