PRINCE2® Practitioner

Zvýšte svoju certifikáciu PRINCE2® Foundation na stupeň PRINCE2® Practitioner 7th Edition.

Cena

995 € – 1095 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

2 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu
 • Prehĺbenie, overenie a potvrdenie doteraz získaných poznatkov o metodike PRINCE2®
 • Naučenie účastníkov využívať metodiku PRINCE2® v praxi
 • Príprava pre úspešné absolvovanie testu PRINCE2® Practitioner a získanie medzinárodne platného certifikátu

Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
30. - 31. mája 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1095 €
995 €
Áno Slovak
19. - 20. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1095 €
995 €
Áno Slovak
05. - 06. decembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1095 €
995 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 30. - 31. mája 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1095 €
995 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 19. - 20. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1095 €
995 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 05. - 06. decembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1095 €
995 €
Voľné miesta Áno
 • Účastníci kurzu si prakticky na vzorových príkladoch a štúdiách precvičia aplikáciu princípov, procesov a tém metodiky PRINCE2® 7th Edition
 • Efektívna príprava na test PRINCE2® Practitioner
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2® Practitioner, ktorý je žiadaný v komerčnom aj verejnom sektore
 • Zvýšenie kvalifikácie a možnosť lepšieho uplatnenia na trhu práce
 • Projektoví manažéri a začínajúci (budúci) projektoví manažéri
 • Členovia projektových výborov
 • Vedúci pracovníci projektových tímov
 • Členovia projektových týmov (napr. pracovníci, ktorí navrhujú, vyvíjajú a dodávajú produkty)
 • Projektoví koordinátori
 • Zamestnanci projektových kancelárií
 • Línioví manažéri a pracovníci
 • Zopakovanie poznatkov získaných na kurze PRINCE2® Foundation
  • 7 princípov PRINCE2®
  • 7 procesov PRINCE2® a ich použitie v priebehu projektu
  • 7 tém PRINCE2® a ich použitie v PRINCE2® procesoch
 • Praktické cvičenia a prípadové štúdie
 • Certifikačný test PRINCE2® Practitioner

Jeden z nasledovných certifikátov:

 • PRINCE2® Foundation
 • Project Management Professional (PMP)
 • Certified Associate in Project Management (CAPM)
 • IPMA Level A® (Certified Projects Director)
 • IPMA Level B® (Certified Senior Project Manager)
 • IPMA Level C® (Certified Project Manager)
 • IPMA Level D® (Certified Project Management Associate)
 • Kurz prebieha v slovenčine alebo angličtine s použitím anglických školiacich materiálov
 • Každý účastník kurzu získa originálnu publikáciu Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition a školiaci manuál
 • Kurz je vedený akreditovaným trenérom s viacročnou praxou v oblasti projektového managementu
 • Pred certifikačnou skúškou absolvujú účastníci pod dohľadom trénera skúšobný test spolu s vysvetlením a zdôvodnením správnych odpovedí. Certifikovaný test je v anglickom jazyku
 • Kurz obsahuje množstvo príkladov, ktoré umožňujú lepšie pochopenie jednotlivých školených oblastí
 • Online cez PeopleCert
 • Objektívna skúška
 • 68 otázok, každá podotázka = 1 bod
 • Úspešné absolvovanie skúšky – minimálne 38 bodov (z celkového počtu 68) = 55%
 • Jazyk skúšky: angličtina
 • Na rozdiel od PRINCE2® Foundation testu neobsahuje žiadne nebodované otázky
 • Dĺžka trvania 2,5 hodiny (150 minút) vrátane času na prečítanie a pochopenie zadania a dodatočných informácií
 • Možno používať oficiálny akreditovaný PRINCE2® Manuál

Platnosť certifikátu PRINCE2® Practitioner sú 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár - PRINCE2® 7th edition

ONLINE
Cena:
0 €

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

„Bez ohľadu na to, podľa akej metodiky riadi projektový manažér svoj projekt, je potrebné, aby popri nej silne používal aj zdravý sedliacky rozum a zdravú mieru paranoje.“
Zuzana Cillingová, projektová manažérka a lektorka v OMNICOM

Mohlo by sa vám páčiť