PRINCE2® Foundation & Practitioner

Naučte sa riadiť projekty metodikou PRINCE2® 7th Edition a získajte certifikáty Foundation & Practitioner za zvýhodnenú cenu.

Cena

1790 € – 1990 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

5 dní

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Cieľom kurzu je objasniť účastníkom filozofiu, metodiku a terminológiu PRINCE2® tak, aby:

 • Získali dostatočné vedomosti a pochopili metodiku PRINCE2® ako štruktúrovaný prístup k riadeniu projektov
 • Mohli v budúcnosti efektívne fungovať ako členovia projektového tímu projektu riadeného touto metodikou
 • Úspešne zložili certifikačnú skúšku a získali tak medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation, resp. aj PRINCE2® Practitioner

Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
16. - 20. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1990 €
1790 €
Áno Slovak
02. - 06. decembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1990 €
1790 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 16. - 20. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1990 €
1790 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 02. - 06. decembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1990 €
1790 €
Voľné miesta Áno

Účastníci kurzu získajú prehľad a pochopenie metodiky PRINCE2® 7th Edition a jej jednotlivých prvkov:

 • Účel a zodpovednosti jednotlivých projektových rolí
 • Štruktúra PRINCE2® – princípy, témy, procesy, prostredie – ich obsah, účel, ciele
 • Techniky PRINCE2®
 • Účel a obsah manažérskych produktov využívaných v PRINCE2®
 • Vzťahy medzi princípmi, procesmi, témami, produktmi a rolami v rámci PRINCE2® projektu

Úspešní absolventi získajú medzinárodne uznávané certifikáty:

 • PRINCE2® Foundation (časovo obmedzený na 3 roky)
 • PRINCE2® Practitioner (časovo obmedzený na 3 roky)

Zvýšenie možnosti uplatnenia na pracovnom trhu

 • Projektoví manažéri a začínajúci (budúci) projektoví manažéri
 • Členovia projektových výborov
 • Vedúci projektových tímov
 • Členovia projektových tímov (napr. pracovníci, ktorí navrhujú, vyvíjajú a dodávajú produkty)
 • Projektoví koordinátori
 • Zamestnanci projektových kancelárií
 • Línioví manažéri a pracovníci

Časť Foundation (3 dni):

Úvod

 • Charakteristika projektu
 • Ukazovatele výkonnosti projektu
 • Prínosy metodiky PRINCE2® pre riadenie projektu

7 princípov PRINCE2®

 • Neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti projektu (Continued business justification)
 • Učenie sa zo skúseností (Learn from experience)
 • Definované roly a zodpovednosti (Defined roles and responsibilities)
 • Riadenie po etapách (Manage by stage)
 • Riadenie na základe výnimky (Manage by exception)
 • Zameranie na produkty (Focus on products)
 • Prispôsobenie PRINCE2® prostrediu projektu (Tailor to suit the environment)

7 procesov PRINCE2® a ich použitie v priebehu projektu

 • Preprojektová príprava (Starting up a project)
 • Strategické riadenie projektu (Directing a Project)
 • Iniciácia projektu (Initianing a Project)
 • Riadenie etapy (Controlling a Stage)
 • Riadenie dodania produktu (Managing Product Delivery)
 • Riadenie prechodu medzi etapami (Managing a Stage Boundary)
 • Ukončenie projektu (Closing a Project)

7 tém PRINCE2® a ich použitie v PRINCE2® procesoch

 • Zdôvodnenie projektu (Business Case)
 • Organizácia (Organization)
 • Plány (Plans)
 • Riziko (Risk)
 • Zmena (Change)
 • Progres (Progress)

Techniky PRINCE2®

 • Produktovo orientované plánovanie (Product-based planning)
 • Technika posúdenia kvalita (Quality review technique)

Cvičenia
Certifikačná skúška PRINCE2® Foundation (v anglickom jazyku)

 

Časť Practitioner (2 dni):

 • Praktické cvičenia, pri ktorých účastníci získajú zručnosti z nadobudnutých znalostí z kurzu PRINCE2® Foundation
 • Príprava na test Practitioner
 • Certifikačná skúška PRINCE2® Practitioner (v anglickom jazyku)
 • Kurz prebieha v slovenčine alebo angličtine s použitím anglických školiacich materiálov.
 • Každý účastník kurzu získa originálny eBook Managing Successful Projects with PRINCE2®, 6th Edition a školiaci manuál
 • Pred certifikačnou skúškou absolvujú účastníci pod dohľadom trénera skúšobný test spolu s vysvetlením a zdôvodnením správnych odpovedí

Certifikačná skúška (Foundation 7th Edition):

 • Online cez PeopleCert
 • Počet otázok : 60
 • Minimum správnych odpovedí pre zloženie skúšky: 33 (55%)
 • Jazyk : angličtina
 • Trvanie: 60 minút + 15 min. pre non native speakers
 • Typ odpovedí na otázku: výber z viacerých možností
 • Použitie elektronických zariadení: nie
 • Bez možnosti použitia školiacich materiálov, kníh a dokumentácie, okrem prekladového slovníka v papierovej podobe
 • Platnosť certifikátu PRINCE2® Foundation sú 3 roky.

Certifikačná skúška (Practitioner 7th Edition): 

 • Online cez PeopleCert
 • Objektívna skúška
 • 68 otázok, každá podotázka = 1 bod
 • Úspešné absolvovanie skúšky – minimálne 38 bodov (z celkového počtu 68) = 55%
 • Jazyk skúšky: angličtina
 • Dĺžka trvania 2,5 hodiny (150 minút) vrátane času na prečítanie a pochopenie zadania a dodatočných informácií
 • Možno používať oficiálny akreditovaný PRINCE2® Manuál
 • Platnosť certifikátu PRINCE2® Practitioner sú 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár - PRINCE2® 7th edition

ONLINE
Cena:
0 €

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

„Bez ohľadu na to, podľa akej metodiky riadi projektový manažér svoj projekt, je potrebné, aby popri nej silne používal aj zdravý sedliacky rozum a zdravú mieru paranoje.“
Zuzana Cillingová, projektová manažérka a lektorka v OMNICOM

Mohlo by sa vám páčiť