PRINCE2 Agile® Foundation

Kráčajte s dobou a naučte sa s PRINCE2® využívať agilné postupy

Cena

1100 € – 1250 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Poskytnúť informácie ako aplikovať agilné metódy v rámci svetovo uznávanej metodiky projektového riadenia PRINCE2® a pripraviť kandidátov na úspešné absolvovanie skúšky PRINCE2 Agile® Foundation pre získanie medzinárodne platného certifikátu


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
14. - 16. októbra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1250 €
1100 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 14. - 16. októbra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1250 €
1100 €
Voľné miesta Áno
 • Zameranie sa na riadenie aj dodávku projektu
 • Rozumieť a vedieť pracovať s existujúcimi Agile prístupmi
 • Nemeškať a byť konzistentnejší v dodržiavaní termínov
 • Príprava projektov postavených na spolupráci vrátane korporátneho prostredia
 • Škálovať projekty pragmaticky a pritom presne podľa Vašich požiadaviek
 • Vyššia dôvera stakeholderov v projekty a zmeny všeobecne
 • Dodatočné nástroje na riadenie zmien v rámci projektu

Medzinárodne platný certifikát PRINCE2 Agile® Foundation na 3 roky.

 • Projektoví manažéri pracujúci v agilnom prostredí, ktorí potrebujú mať prehľad o práci agilne postavených tímov
 • Projektoví manažéri pracujúcich s metodikou PRINCE2®

1. Kľúčové koncepty riadenia projektov a metodiky PRINCE2®

 • PRINCE2® princípy, témy, procesy, roly a manažérske produkty

2. Kľúčové koncepty riadenia projektov a metodiky PRINCE2 Agile®

 • Ako používať PRINCE2 Agile® pri riadení projektov, rozdiely medzi projektami a business as usual (BAU)
 • Agilné spôsoby práce v PRINCE2 Agile® – Kanban, Lean startup, Scrum
 • Ako PRINCE2® princípy, témy, procesy a manažérske produkty prispôsobiť a používať v agilnom prostredí (vrátane 8 odporúčaní)
 • Roly, zodpovednosti a kompetencie PRINCE2 Agile® projektového tímu

3. Prispôsobenie a prepojenie princípov, tém, procesov a manažérskych produktov PRINCE2® do agilného prostredia

 • PRINCE2® princípy v agilnom prostredí
 • PRINCE2 Agile® modely správania
 • PRINCE2 Agile® odporúčania pre témy
 • PRINCE2 Agile® odporúčania pre procesy
 • PRINCE2 Agile® odporúčania pre manažérske produkty
 • Princípy, ktoré treba prispôsobiť, tolerancie, 5 cieľov

4. Agilné metódy práce, kľúčové termíny a techniky

 • Termíny – Backlog, Benefit, Epic, Information radiator, Spike, Stand Up meeting, Timebox (sprint, release), Velocity, Wterfall
 • Koncepty a techniky – Scrum, Lean Startup, REtrospektívy, User stories, Workshops, Burn charts, Agile estimation, Working agreements

5. Oblasti na ktoré sa treba zamerať v agilnom kontexte

 • Agilometer, Requirements, Rich communication, Frequent releases

6. Príprava a certifikačný test PRINCE2® Agile Foundation

 • Bez podmienok, je ale vhodné poznať základy metodiky PRINCE2®, resp. mať absolvovaný kurz PRINCE2® Foundation
 • Kurz je vedený akreditovaným trénerom s dlhoročnou praxou v oblasti projektového manažmentu
 • Kurz obsahuje množstvo príkladov, ktoré umožňujú lepšie pochopenie jednotlivých školených oblastí
 • V rámci kurzu obdržia účastníci vzorové skúšobné príklady spolu s výkladom a vysvetlením správnych odpovedí
 • Každý účastník kurzu získa školiaci manuál a ďalší courseware
 • Kurz prebieha v slovenčine s použitím anglických školiacich materiálov

 

 • Online cez PeopleCert
 • Objektívna skúška
 • 50 otázok; 1 otázka = 1 bod
 • Úspešné zloženie skúšky – minimálne 28 bodov (z celkového počtu 50) – 55%
 • Trvanie 60 minút + A5 min. pre non-native speakers
 • Closed book, možné používať len prekladový slovník EN/SK alebo EN/CZ
 • Jazyk skúšky: angličtina
 • V rámci certifikačnej skúšky PRINCE2 Agile® Foundation sa hodnotí, či kandidát pozná a chápe metodiku PRINCE2 Agile®
 • Platnosť certifikátu PRINCE2 Agile® Foundation je obmedzená na 3 roky

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár: Nie je Agile ako Agile

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.
OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

„Bez ohľadu na to, podľa akej metodiky riadi projektový manažér svoj projekt, je potrebné, aby popri nej silne používal aj zdravý sedliacky rozum a zdravú mieru paranoje.“
Zuzana Cillingová, projektová manažérka a lektorka v OMNICOM

Mohlo by sa vám páčiť