PRINCE2® Foundation

Naučte sa profesionálne riadiť projekty metodikou PRINCE2® 6th Edition.

Cena

995 € – 1095 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Cieľom kurzu je objasniť účastníkom filozofiu, metodiku a terminológiu PRINCE2® 7th Edition tak, aby:

 • Získali dostatočné vedomosti a pochopili metodiku PRINCE2® ako štruktúrovaný prístup k riadeniu projektov
 • Mohli v budúcnosti efektívne fungovať ako členovia projektového tímu projektu riadeného touto metodikou
 • Úspešne zložili certifikačnú skúšku a získali tak medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation

Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
16. - 18. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1095 €
995 €
Áno Slovak
02. - 04. decembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
1095 €
995 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 16. - 18. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1095 €
995 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 02. - 04. decembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 1095 €
995 €
Voľné miesta Áno
 • Účastníci kurzu získajú prehľad a pochopenie najnovšej, 7. edície metodiky PRINCE2® a jej jednotlivých prvkov:
   • Účel a zodpovednosti jednotlivých projektových rolí
   • Štruktúra PRINCE2® – princípy, praktiky, procesy, prostredie – ich obsah, účel, ciele
   • Techniky PRINCE2®
   • Účel a obsah manažérskych produktov využívaných v PRINCE2®
   • Vzťahy medzi princípmi, procesmi, praktikami, produktmi a rolami v rámci PRINCE2® projektu
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation , ktorý je žiadaný v súkromnom aj verejnom sektore
 • Zvýšenie možnosti uplatnenia na pracovnom trhu
 • Projektoví manažéri a začínajúci (budúci) projektoví manažéri
 • Členovia projektových výborov
 • Vedúci projektových tímov
 • Členovia projektových tímov (napr. pracovníci, ktorí navrhujú, vyvíjajú a dodávajú produkty)
 • Projektoví koordinátori
 • Zamestnanci projektových kancelárií
 • Línioví manažéri a pracovníci
 • Úvod do problematiky
  • Charakteristika projektu
  • Prínosy metodiky PRINCE2® pre riadenie projektu
  • Ukazovatele výkonnosti projektu
  • Prostredie PRINCE2®
  • Ľudia
 • Princípy
  • Zabezpečenie neustáleho zdôvodnenia opodstatnenosti projektu (Ensure continued business justification)
  • Učenie sa zo skúseností (Learn from experience)
  • Definované roly, zodpovednosti a vzťahy (Defined roles, responsibilities and relationships)
  • Riadenie po etapách (Manage by stage)
  • Riadenie na základe výnimky (Manage by exception)
  • Zameranie na produkty (Focus on products)
  • Prispôsobenie sa prostrediu (Tailor to suit the project)
 • Procesy
  • Preprojektová príprava (Starting up a project)
  • Strategické riadenie projektu (Directing a Project)
  • Iniciácia projektu (Initianing a Project)
  • Riadenie etapy (Controlling a Stage)
  • Riadenie dodania produktu (Managing Product Delivery)
  • Riadenie prechodu medzi etapami (Managing a Stage Boundary)
  • Ukončenie projektu (Closing a Project)
 • Praktiky
  • Zdôvodnenie projektu (Business Case)
  • Organizovanie (Organizing)
  • Plány (Plans)
  • Riziko (Risk)
  • Otvorené body (Issues)
  • Progres (Progress)
 • Odporúčané techniky
 • Praktické cvičenia
 • Diskusie
 • Certifikačná skúška (jazyky: angličtina)
 • Kurz prebieha v slovenčine alebo angličtine s použitím anglických školiacich materiálov
 • Každý účastník kurzu získa originálny eBook Managing Successful Projects with PRINCE2®, 6th Edition a podrobný školiaci manuál
 • Pred certifikačnou skúškou absolvujú účastníci pod dohľadom trénera skúšobný test spolu s vysvetlením a zdôvodnením správnych odpovedí
 • Online cez PeopleCert
 • Počet otázok: 60
 • Minimum správnych odpovedí pre zloženie skúšky: 33 (55%)
 • Jazyk: angličtina
 • Trvanie: 60 minút
 • Typ odpovedí na otázku: výber z viacerých možností
 • Použitie elektronických zariadení: nie
 • Bez možnosti použitia školiacich materiálov, kníh a dokumentácie, okrem prekladového slovníka v papierovej podobe
 • Platnosť certifikátu PRINCE2® Foundation je 3 roky.

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár - PRINCE2® 7th edition

ONLINE
Cena:
0 €

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

„Bez ohľadu na to, podľa akej metodiky riadi projektový manažér svoj projekt, je potrebné, aby popri nej silne používal aj zdravý sedliacky rozum a zdravú mieru paranoje.“
Zuzana Cillingová, projektová manažérka a lektorka v OMNICOM

Mohlo by sa vám páčiť