PRINCE2® Foundation

Naučte sa profesionálne riadiť projekty metodikou PRINCE2® 6th Edition.

Cena

895 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Cieľom kurzu je objasniť účastníkom filozofiu, metodiku a terminológiu PRINCE2® 6th Edition tak, aby:

 • Získali dostatočné vedomosti a pochopili metodiku PRINCE2® ako štruktúrovaný prístup k riadeniu projektov
 • Mohli v budúcnosti efektívne fungovať ako členovia projektového tímu projektu riadeného touto metodikou
 • Úspešne zložili certifikačnú skúšku a získali tak medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation

Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
12. - 14. júna 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
25. - 27. septembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
04. - 06. decembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
995 €
895 €
Áno
Dátum a miesto 12. - 14. júna 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 25. - 27. septembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
Dátum a miesto 04. - 06. decembra 2023
Bratislava, PREZENČNE
Cena bez DPH 995 €
895 €
Voľné miesta Áno
 • Účastníci kurzu získajú prehľad a pochopenie metodiky PRINCE2® 6th Edition a jej jednotlivých prvkov:
   • Účel a zodpovednosti jednotlivých projektových rolí
   • Štruktúra PRINCE2® – princípy, témy, procesy, prostredie – ich obsah, účel, ciele
   • Techniky PRINCE2®
   • Účel a obsah manažérskych produktov využívaných v PRINCE2®
   • Vzťahy medzi princípmi, procesmi, témami, produktmi a rolami v rámci PRINCE2® projektu
 • Úspešní absolventi získajú časovo neobmedzený medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2® Foundation, ktorý je žiadaný v súkromnom aj verejnom sektore
 • Zvýšenie možnosti uplatnenia na pracovnom trhu
 • Projektoví manažéri a začínajúci (budúci) projektoví manažéri
 • Členovia projektových výborov
 • Vedúci projektových tímov
 • Členovia projektových tímov (napr. pracovníci, ktorí navrhujú, vyvíjajú a dodávajú produkty)
 • Projektoví koordinátori
 • Zamestnanci projektových kancelárií
 • Línioví manažéri a pracovníci
 • Úvod
  • Charakteristika projektu
  • Ukazovatele výkonnosti projektu
  • Prínosy metodiky PRINCE2® pre riadenie projektu
 • 7 princípov PRINCE2®
  • Neustále zdôvodňovanie opodstatnenosti projektu (Continued business justification)
  • Učenie sa zo skúseností (Learn from experience)
  • Definované roly a zodpovednosti (Defined roles and responsibilities)
  • Riadenie po etapách (Manage by stage)
  • Riadenie na základe výnimky (Manage by exception)
  • Zameranie na produkty (Focus on products)
  • Prispôsobenie PRINCE2® prostrediu projektu (Tailor to suit the environment)
 • 7 procesov PRINCE2® a ich použitie v priebehu projektu
  • Preprojektová príprava (Starting up a project)
  • Strategické riadenie projektu (Directing a Project)
  • Iniciácia projektu (Initianing a Project)
  • Riadenie etapy (Controlling a Stage)
  • Riadenie dodania produktu (Managing Product Delivery)
  • Riadenie prechodu medzi etapami (Managing a Stage Boundary)
  • Ukončenie projektu (Closing a Project)
 • 7 tém PRINCE2® a ich použitie v PRINCE2® procesoch
  • Zdôvodnenie projektu (Business Case)
  • Organizácia (Organization)
  • Plány (Plans)
  • Riziko (Risk)
  • Zmena (Change)
  • Progres (Progress)
 • Techniky PRINCE2®
  • Produktovo orientované plánovanie (Product-based planning)
  • Technika posúdenia kvalita (Quality review technique)
 • Praktické cvičenia
 • Certifikačná skúška (jazyky: angličtina)
 • Kurz prebieha v slovenčine alebo angličtine s použitím anglických školiacich materiálov
 • Každý účastník kurzu získa originálny eBook Managing Successful Projects with PRINCE2®, 6th Edition a podrobný školiaci manuál
 • Pred certifikačnou skúškou absolvujú účastníci pod dohľadom trénera skúšobný test spolu s vysvetlením a zdôvodnením správnych odpovedí
 • Online cez PeopleCert
 • Počet otázok: 60
 • Minimum správnych odpovedí pre zloženie skúšky: 33 (55%)
 • Jazyk: angličtina
 • Trvanie: 60 minút
 • Typ odpovedí na otázku: výber z viacerých možností
 • Použitie elektronických zariadení: nie
 • Bez možnosti použitia školiacich materiálov, kníh a dokumentácie, okrem prekladového slovníka v papierovej podobe

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

„Bez ohľadu na to, podľa akej metodiky riadi projektový manažér svoj projekt, je potrebné, aby popri nej silne používal aj zdravý sedliacky rozum a zdravú mieru paranoje.“
Zuzana Cillingová, projektová manažérka a lektorka v OMNICOM

Mohlo by sa vám páčiť