ITIL®4 Specialist – High Velocity IT

NOVINKA! Získajte potrebné zručnosti pre digitálnu éru pomocou ITIL®4

Cena

1790 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

3 dni

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Účastník porozumie spôsobu, akým fungujú digitálne organizácie a digitálne prevádzkové modely v „High Velocity“ prostredí, so zameraním na rýchle dodanie produktov a služieb s cieľom získať maximálnu hodnotu.


Termíny kurzov

Ľutujeme ale tento kurz momentálne nemá vypísaný termín. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 02/4445 2840 alebo písomne na sales@omnicom.sk.
Ľutujeme ale tento kurz momentálne nemá vypísaný termín. V prípade záujmu nás prosím kontaktujte na tel. čísle 02/4445 2840 alebo písomne na sales@omnicom.sk.
 • Získate kľúčové znalosti o High Velocity IT (vysokorýchlostné, priebojné IT) pre potreby digitálnych produktov a služieb
 • Pochopíte koncept a charakteristiku digitálnej organizácie, ktorá vyžaduje High Velocity, vrátane požiadaviek, ktoré sú kladené na IT
 • Spoznáte životný cyklus digitálneho produktu podľa ITIL funkčného modelu (“operating model“)
 • Porozumiete ako prispieť k dosahovaniu hodnoty za pomoci digitálnych produktov
 • Budete vedieť použiť ITIL Guiding Principles a ďalšie podstatné princípy potrebné pre High velocity IT
 • Budete schopný prakticky používať získané poznatky z tejto oblasti IT Infrastructure Library (ITIL®)
 • Budete poznať účel, rozsah a vybrané aktivity a techniky jednotlivých praktík podporujúcich High Velocity IT
 • Kurz vás pripraví na úspešné absolvovanie skúšky, vedúcej k získaniu medzinárodne uznávaného certifikátu „ITIL® High Velocity IT“
 • ITIL 4 High Velocity IT kvalifikácia je jedna z podmienok k získaniu úrovne ITIL 4 Managing Professional
 • Úspešní absolventi získajú na 3 roky medzinárodne uznávaný certifikát ITIL® High Velocity IT
 • IT riaditelia pre stratégiu (CIO)
 • IT manažéri, manažéri prevádzky, manažéri vývoja
 • Manažéri pre dodávku služieb
 • Manažéri a odborníci v oblasti IT, ktorí sa podieľajú na digitálnych službách, alebo pracujú na projektoch digitálnej transformácie a pracujú pre prostredie, alebo v prostredí s požiadavkami na vysokú rýchlosť a okamžitú odozvu
 • Vlastníci IT služieb, produktov, špecifických ITSM procesov
 • Jednotlivci, ktorí si chcú rozšíriť obzory a zlepšiť vedomosti v oblasti riadenia služieb
 • Záujemcovia ašpirujúci na pozíciu IT manažérov
 • Záujemcovia o odborný rast a vyššie úrovne certifikácií (ITIL® Managing Professional, ITIL® Master)
 • Existujúci ITSM profesionáli, ktorí získali kvalifikáciu podľa ITIL® V3 (kurzy Intermediate a Practitioner)

1. Porozumenie kľúčovým pojmom:

 • Digitálna organizácia
 • High velocity IT (vysokorýchlostné, priebojné IT)
 • Digitálna transformácia
 • IT transformácia
 • Digitálny produkt
 • Digitálne technológie

2. Princípy, modely a koncepty:

 • Etika
 • Safety culture
 • Lean culture
 • Toyota Kata
 • Lean / Agile / Resilient / Continuous
 • Service-dominant logic
 • Design thinking
 • Complexity thinking

3. Kedy je transformácia žiaduca a uskutočniteľná
4. Ciele, ktoré by mal digitálny produkt dosahovať a spôsob ako ich zistiť:

 • Hodnota investície
 • Rýchly vývoj
 • Spoľahlivá a odolná prevádzka
 • Spoluvytváranie hodnoty
 • Zaistenie súladu

5. ITIL praktiky, ktoré podporujú naplnenie týchto cieľov:

 • Portfolio management
 • Relationship management
 • Architecture management
 • Business analysis
 • Deployment management
 • Service Validation and testing
 • Software development and management
 • Availability management
 • Capacity and performance management
 • Monitoring and event management
 • Problem management
 • Service continuity management
 • Infrastructure and platform management
 • Service Design
 • Service Desk
 • Information security management
 • Risk management

6. Charakteristické správanie pre „High Velocity IT“ prostredie:

 • Pomôcť splniť úlohy zákazníkov
 • Dôverovať a byť dôveryhodný
 • Neustále sa posúvať vpred
 • Akceptovať nejasnosť a neistotu
 • Zaviazať sa k neustálemu vzdelávaniu

7. Dva skúšobné testy („sample papers“) vrátane ich podrobnej analýzy
8. Ostrý certifikačný test od AXELOSu – „ITIL®4 High Velocity IT“ (v závere tretieho dňa kurzu)

Máte záujem o detailnejšie zobrazenie obsahu? Pozrite si naše Mindmaps!

Kandidát kurzu musí byť držiteľom certifikátu „ITIL®4 Foundation“. Certifikát je potrebné preukázať pred uskutočnením kurzu.
Pozn. Certifikačný test nie je možné absolvovať bez predchádzajúcej účasti na tomto akreditovanom kurze

 • Kurz vedú lektori s certifikáciou ITIL® Managing Professional, ale zároveň aj skúsení konzultanti s mnohými v praxi realizovanými projektmi adopcie a adaptácie ITIL® best practice do prostredia rôznych organizácií. Preto sa na kurze dozviete reálne skúsenosti z praxe.
 • OMNICOM team je súčasťou prestížnej Axelos ITIL Development Group a spoluautormi vybraných ITIL practices.
 • Manuály (Student Books) a ďalší courseware je výsledkom vlastného vývoja pod vedením konzultantov a lektorov kurzu s využitím dlhoročných skúseností zo stoviek zrealizovaných kurzov.
 • Inovatívne spôsoby výučby – do kurzov zahŕňame inovatívne spôsoby, ktoré umožňujú lepšie pochopenie obsahu kurzu a zvyšujú šancu na úspešné zvládnutie certifikačných testov.
 • Neustále zlepšujeme úroveň kurzov a lektorov – účasť v odborných združeniach ako je itSMF Slovensko a prevádzkovanie najrozsiahlejšieho odborného portálu v oblasti best practice nám umožňuje sa stále zlepšovať.
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom alebo anglickom jazyku.
 • Študijné materiály (Student Books) sú navrhnuté tak, aby podporili jednoduchú a rýchlu prípravu na certifikačný test, ale zároveň poskytli náročnejším kandidátom bohaté množstvo doplňujúcich informácií a znalostí pre ďalšie využitie v každodennej praxi.
 • Kurz obsahuje teóriu a praktické cvičenia vo forme workshopov a prípadových štúdií.
 • Certifikačný test AXELOSu pre získanie medzinárodne platného certifikátu ITIL®4 High Velocity IT je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa online v termíne rezervovanom u PeopleCert.
 • Test je v online forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností.
 • Test pozostáva zo 40 otázok, pričom pre úspešné absolvovanie je potrebné zodpovedať minimálne 28 otázok (70%) správne.
 • Test je typu „closed book“. Počas testu nie je dovolené používať žiadnu literatúru ani elektronické zariadenia. Je dovolené použiť tradičný prekladový slovník.
 • Dĺžka testu je 113 minút (90 minút pre English native speakers).
 • Výsledky testov sú dostupné do 3 pracovných dní po absolvovaní skúšky u PeopleCert.

Mesačný bezplatný prístup do programu myITIL od AXELOSu pre všetkých úspešných absolventov certifikačného testu.

Platnosť certifikátu ITIL®4 High Velocity IT je 3 roky

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár - ITIL4 v praxi

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií kontaktujte sales@omnicom.digital.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade záujmu može byť kurz realizovaný aj online formou.

Mohlo by sa vám páčiť