Agile Scrum Foundation

Naučte sa agilnou metódou Scrum dodávať komplexné projekty.

Cena

795 € – 895 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

2 dni

(Vrátane certifikačného testu)

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Kurz Agile Scrum Foundation Vás naučí rozumieť základným pojmom, agilným princípom a zoznámi Vás s metodikou Scrum. Certifikačný test potvrdí úroveň Vašich znalostí.


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
16. - 17. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
895 €
795 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 16. - 17. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 895 €
795 €
Voľné miesta Áno
 • Účastníci získajú prehľad a pochopenie metodiky Scrum – najpopulárnejšej agilnej metodiky riadenia projektov
 • Každý člen tímu nadobudne rovnakú terminológiu
 • Úspešní absolventi získajú časovo neobmedzený, medzinárodne uznávaný certifikát Exin Agile Scrum Foundation
 • Zvýšenie možnosti uplatnenia na pracovnom trhu
 • Projektoví manažéri
 • Biznis manažéri
 • Členovia SW vývojových tímov
 • Členovia Agilných tímov so záujmom o certifikáciu
 • Úvod do agilných metodík a Scrum
  • Hodnota a prínos agilných metodík
  • Agile manifesto
  • Princípy agilného riadenia
 • Praktiky Scrum
  • Artefakty
  • Roly a rozdelenie úloh v Scrum
  • Rituály a organizácia aktivít
  • Best practices
 • Plánovanie v agilnom prostredí
  • Flexibilné plánovanie na rôznych úrovniach projektu
  • Tvorba spoľahlivých odhadov a odhadovanie náročnosti úloh
 • Monitorovanie Scrum projektov
  • Princípy monitoringu
  • Metriky Scrum projektov
  • Techniky a vizualizácia stavu projektov
 • Pokročilé koncepty
  • Scrum a riadenie veľkých projektov
  • Riadenie distribuovaných tímov
  • Tranzícia z tradičného riadenia na Scrum
 • Príprava a certifikačný test
 • Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku. (Skúsenosti ukazujú, že je to najlepšia kombinácia pre správne pochopenie obsahu kurzu a zároveň prípravy na certifikačný test, ktorý je v anglickom jazyku)

Certifikačný test od certifikačného inštitútu EXIN pre získanie medzinárodne platného certifikátu EXIN Agile SCRUM Foundation je obsiahnutý v cene kurzu koná sa na konci záverečného dňa. Test je v písomnej forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Dĺžka testu je 75 minút. Predbežné výsledky testov sú dostupné ihneď po absolvovaní skúšky.

Charakteristika testu:

 • Test je iba v anglickom jazyku
 • Test je súčasťou kurzu a nedá sa objednať samostatne bez účasti na kurze
 • Forma testu: písomná (EXIN)
 • Dĺžka testu je 60 minút + 15 min pre non native (English) speakers
 • Test obsahuje 40 otázok a pozostáva z výberu správnej odpovede z uvedených možností
 • Úspešné absolvovanie skúšky – 26 správnych odpovedí zo 40 (65%)
 • Na teste nie je možné používať žiadne pomocné materiály ani elektronické zariadenia

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár: Nie je Agile ako Agile

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

Mohlo by sa vám páčiť