Agile Scrum vo 4me

SW development tímy už nepotrebujú ďalší nástroj na plánovanie, sledovanie a riadenie svojich projektov agilného vývoja softvéru. 4me je platforma, ktorá odstraňuje bariéry medzi riadením služieb a vývojom softvéru a tým môže zefektívniť vašu organizáciu a podporiť end-to-end procesy.

4me spája používateľov, služby, tímy riadenia a podpory služieb a tímy vývoja softvéru na jednej platforme. Jednotné riešenie, ktoré dokáže spracovať požiadavky, projekty, vydania (releases) a všetky aktivity súvisiace s Agile Scrum.

Procesy a postupy pre riadenie služieb, produktový backlog, šprinty, agile / kanban boards, release workflow integrovateľný so CI/CD a riadenie projektov: to všetko je k dispozícii na platforme 4me natívne integrované bez nutnosti dokupovania dodatočných rozšírení platformy.

Hlavné funkcionality 4me na podporu Agile Scrum

Product Backlogs (produktový backlog)

Produktový backlog odkazuje na prioritný zoznam funkcionalít, ktoré by mal produkt obsahovať. Dalo by sa to nazvať zoznamom úloh s nápadmi na zlepšenie, ktoré je potrebné vyriešiť, aby sa produkt zlepšil.

Vo 4me môžu byť požiadavky na zlepšenie pridané do produktového backlogu jedným kliknutím. A zoraďovanie položiek v produktovom backlogu je rovnako jednoduché: presuňte ich myšou v preferovanom poradí. Vďaka produktovému backlogu vo 4me majú vlastníci produktov a vývojové tímy k dispozícii výkonný nástroj na organizáciu a prioritizáciu požiadaviek.

Story Points

Aby sa vývojový tím rozhodol, ktoré požiadavky na vylepšenie zahrnúť do sprintu, je dôležité porozumieť pracovnú náročnosť (workload), ktorú tieto požiadavky predstavujú. Vo 4me je možné pridať odhad zložitosti pre každú z položiek v backlogu, často označovaný ako „story points“ v rámci Scrumu. Toto je v podstate merná jednotka na vyjadrenie odhadu celkového úsilia potrebného na úplnú implementáciu položky z produktového backlogu.

Vďaka story points viditeľným v produktovom backlogu sú vývojové tímy schopné robiť dobré a rýchle rozhodnutia pri hodnotení najlepších kandidátov na ďalší šprint.

Agile boards

Pre organizácie, ktoré chcú postupovať agilným prístupom k riadeniu svojej práce, môžu byť Agile boards veľmi užitočné. Či už organizácia uprednostňuje Kanban alebo Scrum, obe sú agilné metodológie, ktoré budú profitovať zo schopnosti nastaviť Agile boards vo 4me. V 4me môže každý tím plne nakonfigurovať svoj Agile board definovaním počtu stĺpcov a ich názvov. Po pridaní je možné stĺpce presúvať v preferovanom poradí. Pre každý stĺpec možno nastaviť atribúty a automatizáciu preferovaného pracovného postupu tímu. Napríklad úprava stĺpca umožňuje nastaviť jeho limit WIP (Work In Progress). Umožňuje tiež vybrať automatizovanú akciu, ktorú je potrebné vykonať, keď je priradenie umiestnené do stĺpca.

Po nakonfigurovaní Agile boardu je možné pridávať všetky druhy zadaní (tiketov): požiadavky na vylepšenie, incidenty, problémy, workflow úlohy a projektové úlohy. Vďaka tomu majú vývojové tímy vo 4me úplnú kontrolu a prehľad o reálnom pracovnom vyťažení.

Šprinty

V Scrum si vývojové tímy organizujú svoju prácu v šprintoch. Platforma 4me dáva možnosť definovať šprinty, spustiť tieto šprinty z Agile boardu a prepojiť položky zahrnuté v rozsahu šprintu.

Preložené a upravené z: https://www.4me.com/agile/