4me®

Zlepšite poskytovanie služieb naprieč všetkými oddeleniami

4me je SaaS platforma pre riadenie podnikových služieb (ESM). Namiesto toho, aby ste 4me používali iba na podporu manažmentu IT služieb, môžete tiež platformu ľahko využiť na digitalizáciu a automatizáciu pracovných postupov (workflows) v ostatných biznis oddeleniach. Oddelenia zamerané na HR, Facility, Legal a Finance môžu profitovať z využitia nástroju 4me. Využitím tejto ESM platformy zabezpečíte efektívnu a bezproblémovú spoluprácu v rámci celého podniku. Táto platforma bola vytvorená tak, aby poskytovala komplexnú transparentnosť pri poskytovaní služieb.


Workshops for collaboration

Flexibilné
ceny

Platíte len za to, čo potrebujete a kedy to potrebujete. Platby založené na vyžívaní nástroja. Žiadne minimálne zmluvné poplatky.

Orientácia
na služby

Potreby zákazníkov a dobre premyslený a navrhnutý katalóg služieb sú základom efektívnosti a efektivity poskytovania služieb.

Rýchla a
agilná implementácia

Vyberte si spôsob implementácie, ktorý vám najviac vyhovuje, a ušetríte až 80 % nákladov na celú  implementáciu.

Predstavujeme 4me – platformu pre riadenie podnikových služieb

YouTube player

4me – Všetky funkcionality pre riadenie služieb, ktoré potrebujete!

4me® umožňuje zvýšenú produktivitu, lepšiu spoluprácu a vyššiu mieru spokojnosti zákazníkov. Certifikované funkcionality ITSM pokrývajú 19 ITIL procesov a ešte oveľa viac. Tento nástroj má veľmi dynamický agilný plán vývoja, čo znamená, že 4me® zákazníci pravidelne dostávajú nové, vylepšené verzie produktu bez dodatočných nákladov.

Manažment požiadaviek a incidentov

Riešte servisné požiadavky a incidenty s väčšou mierou efektívnosti a s optimalizovanými procesmi.

Self-Service

Požiadajte o podporu prostredníctvom vysoko prispôsobiteľným a ľahko použiteľným rozhraním.

Manažment problémov

Rýchlo identifikujte a riešte nové problémy týkajúce sa služieb, za ktoré zodpovedáte.

Virtuálny agent

Poskytnite obsah a radikálne zvýšte efektivitu vašich Service Desk agentov.

Manažment zmien

Prepojte šablóny úloh a šablóny zmien tak, aby ste zaistili, že sa nezabudne realizovať žiaden krok procesu.

Manažment konfigurácií a aktív

Zachyťte a evidujte technické atribúty a finančné údaje o aktívach v CMDB.

Manažment znalostí

Podporte manažment znalostí dostupným komplexným súborom funkcionalít prepojeným s katalógom služieb.

Katalóg služieb

Unikátne funkcionality pre správu katalógu služieb a ich natívne prepojenie na všetky dôležité súčasti 4me.

Manažment úrovní služieb

Získajte prehľad o kvalite poskytovaných služieb v reálnom čase.

Finančný manažment

Poskytnite vedúcim oddelení, manažérom a vlastníkom služieb filtrované informácie o nákladoch.

Manažment verzií (releases)

Realizujte spoločné ciele a kombinujte viacero zmien do jedného vydania.

Manažment kontinuity služieb

Spravujte kontinuitu a obnovu vašich služieb so zvýšenou ochranou pred neočakávanými udalosťami.

Manažment rizík

Pridajte svoj register rizík do 4me  a riaďte riziká projektu a dodržiavanie súladu (compliance).

Sledovanie času

Sledujte čas strávený pri riešení žiadostí, incidentov, problémov, zmien a dokonca aj projektov.

Projektový manažment

Riaďte aktivity operatívnych  a strategických projektov v rámci jedného nástroja.

Manažment portfólia

Plánujte zdroje štruktúrovane, s používaním priorít a procesom schvaľovania projektov.

Webshop

Webshop funkcionalita umožňuje objednávať položky a služby priamo cez Self Service portál. 

Agilný SW vývoj

Podpora story points, produktový backlog, agile boardy a šprinty pod jednou strechou.

Prehľad funkcionalít


Viac certifikácií ako iné platformyNa medzinárodnej konferencií 4me Connect 2022, ktorá sa konala v Rotterdame koncom mája 2022 boli slávnostne predstavené spoločnosti, ktoré sa stali Premium Implementation Partner 2022. Medzi týmito spoločnosťami je aj naša spoločnosť OMNICOM, ktorá tento status získala na základe úspešných 4me implementácií na Slovensku a udržiava si ho aj v roku 2023.

Prvá implementácia bola zaujímavá tým, že spájala IT service management pre 6 rôznych spoločností v rámci jedného koncernu. Druhá ukázala medziiným vhodnosť nástroja 4me pre medzinárodné spoločnosti, v rámci ktorých sa používa viac jazykov. Išlo o implementáciu pre zahraničnú dcérsku spoločnosť, pre ktorú poskytuje IT služby jej materská spoločnosť zo Slovenska. 4me svojou funkcionalitou automatického prekladania umožňuje bezproblémovú komunikáciu poskytovateľa IT služieb a odberateľa týchto služieb, napriek používaniu rôznych jazykov.