Čo je to Agile Scrum

Scrum je jednou z najpopulárnejších agilných metodík. Táto metodika predstavuje súbor princípov, ktoré tímom pomáhajú:

  • Dodať funkčný produkt v krátkych cykloch
  • Zaručiť rýchlu spätnú väzbu
  • Umožniť neustále zlepšovanie
  • Uľahčiť rýchlu adaptáciu na okolité vplyvy a zmeny

Globálny náhľad možno vidieť na nasledovnom obrázku:

agile_s22

Vlastník produktu (Product owner) vytvára zoznam žiadaných funkčností v zozname nazvanom Product backlog. V rámci každej iterácie – Sprint-u, trvajúcej 1-4 týždne, vývojársky tím presunie najprioritnejšie požiadavky do tzv. Sprint backlogu a rozhodne ako ich bude implementovať. Funkčnosť je vyberaná tak, aby bola reálne vyvinutá, otestovaná a integrovaná počas fixne danej dĺžky Sprint-u, pričom pokrok je sledovaný na denných poradách (max 15 minút). Na konci Sprint-u tím odovzdáva produkt, ktorý môže byť demonštrovaný zákazníkovi a zároveň zhodnotí svoj výkon a prácu na záverečnej porade. Tento kolobeh sa opakuje až kým nie sú realizované všetky požiadavky, prípadne je produkt prehlásený za dokončený.


Chcete sa dozvedieť viac o Agile?