Lean IT Foundation

Akreditovaný kurz Lean IT Foundation, ktorého súčasťou je aj certifikačný test. Praktickým prínosom kurzu je efektívnejšie IT.

Cena

895 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

2 dni

(Vrátane certifikačného testu)

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Oboznámenie sa s princípmi Lean manažmentu, využiteľnosť Lean v prostredí IT z pohľadu zníženia nákladov na IT, s čím treba rátať pri implementácii a a dodržiavaní Lean princípov v každodennej praxi. Príprava na získanie medzinárodného certifikátu EXIN (LITA – Lean Association)


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
10. - 11. júna 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
895 € Áno Slovak
Dátum a miesto 10. - 11. júna 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 895 €
Voľné miesta Áno
 • Schopnosť porozumieť a identifikovať koncept plytvania, variability a nepružnosti – nástroje na zníženie nákladov na IT
 • Znalosť obsahu, významu a terminológie Lean Managementu
 • Schopnosť vysvetliť vplyv a význam jednotlivých princípov pre Lean
 • Pochopenie toho, čo znamená:
  • Hodnota pre zákazníka, Hlas zákazníka
  • Kto je zákazník a ako jeho požiadavky preniesť do IT aktivít
  • Value stream mapping, Zlepšovanie procesov, Odstraňovanie plytvaní, Zvyšovanie efektivity procesov
  • Požiadavky na organizáciu pri implementácii Lean, ciele, spätná väzba a dialóg
  • Kultúra organizácie, správanie Leanu a prístup Kaizen
 • Pripravenosť úspešne absolvovať certifikačnú skúšku EXIN „Lean IT Foundation“
 • Riaditelia ICT útvarov – CIO
 • Manažéri kvality v oblasti IT
 • Manažéri pre dodávku služieb
 • IT manažéri, prevádzkový manažment
 • Vlastníci jednotlivých procesov ITSM
 • Pracovníci v organizáciach, ktoré zavádzajú, alebo využívajú Lean a potrebujú základné porozumenie o Lean thinking
 • Záujemcovia o certifikát EXIN „Lean IT Foundation
 • Základné porozumenie Toyota Production System a konceptu Lean manažmentu
 • Definícia a porozumenie Lean princípom
 • Value
 • Value Stream
 • Flow
 • Pull
 • Continuous Development
 • Dôležitosť Lean manažmentu a aplikovateľnosť v IT prostredí
 • Zmena smerom k Lean (Lean transformation)
 • Lean IT projekt
 • Praktické cvičenia a príprava na EXIN Lean IT Foundation certifikačný test

Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku. Skúsenosti ukazujú, že je to najlepšia kombinácia pre správne pochopenie obsahu kurzu a zároveň prípravy na certifikačný test, ktorý je v anglickom jazyku.

Certifikačný test od certifikačného inštitútu EXIN pre získanie medzinárodne platného certifikátu EXIN Lean IT Foundation je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa po kurze na ďalší pracovný deň po kurze ráno, prípadne je možné dohodnúť iný termín. Test je v písomnej forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Dĺžka testu je 75 minút. Predbežné výsledky testov sú dostupné ihneď po absolvovaní skúšky.

Charakteristika testu:

 • Test je iba v anglickom jazyku
 • Test je súčasťou kurzu a nedá sa objednať samostatne bez účasti na kurze
 • Forma testu: písomná (EXIN)
 • Dĺžka testu je 60 minút + 15 min pre non native (English) speakers
 • Test obsahuje 40 otázok a pozostáva z výberu správnej odpovede z uvedených možností
 • Úspešné absolvovanie skúšky – 26 správnych odpovedí zo 40 (65%)
 • Na teste nie je možné používať žiadne pomocné materiály ani elektronické zariadenia

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

„Ako vyrobiť čo najviac lietadielok s najmenšou námahou? Tento kurz je pretkaný praktickými príkladmi a cvičeniami, ktoré pomôžu porozumieť princípom a technikám Lean IT.“
— Pavol Holbík, Head of training services, OMNICOM