Webinár: Value stream mapping – pohľad na procesy z iného uhla

Pozývame Vás na náš ďalší bezplatný webinár. Tento krát sme si pripravili tému: Value stream mapping

Cena

bezplatné  

bezplatné

Dĺžka

30 minút

10:00 - 10:30 hod.

Počet účastníkov

Nie je limitované


Termíny webinárov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta
19. novembra 2020
ONLINE
Dátum a miesto 19. novembra 2020
ONLINE
Cena bez DPH
Voľné miesta Nie

Prednášajúci: Linda Lichnerová, Senior consultant, SME for process management, OMNICOM

Value stream mapping je technika, ktorá predstavuje alternatívu k štandardnému modelovaniu procesov. Na webinári Vám ukážeme ako z Business procesov získať najvyššiu možnú hodnotu pre zákazníka.

Hodnotový tok, podľa Lean Manažmentu alebo aj ITIL 4® nazývaný Value stream, je séria krokov, ktoré organizácia vykonáva pri dodávaní produktov a služieb svojím spotrebiteľom. Pri zlepšovaní celkového výkonu organizácie sa často využíva mapovanie viacerých hodnotových tokov. Value stream mapovanie alebo analýza je, komplexné a úplné zozbieranie jednotlivých krokov a ich parametrov, ktoré sa vykonávajú pri dodávaní produktu alebo služby pre špecifickú skupinu zákazníkov. Value stream mapovanie organizáciám umožňuje vizualizovať a analyzovať ich súčasný stav, identifikovať prekážky a plytvania v jednotlivých tokoch a činnostiach, a následne identifikovať zlepšenia.

Na webinári si predstavíme:

·        Ako ITIL 4® vidí hodnotové toky a procesy

·        Ako je v rámci hodnotového toku vnímaný produkt alebo služba

·        Akú rolu v tomto hrá Business proces model

·        Praktické ukážky a využitie mapovania toku hodnôt