DevOps Foundation

Porozumenie základným pojmom, princípom, praktikám a automatizácii pre DevOps. Certifikačný test EXIN.

Cena

795 € – 895 €  + DPH

(Vrátane certifikačného testu)

Dĺžka

2,5 dňa

(Vrátane certifikačného testu)

Počet účastníkov

6 - 12

(Minimálny počet 6 účastníkov)


Ciele kurzu

Porozumieť základným informáciám, porozumieť pojmom ako CI/CD, princípom, praktikám a automatizácii pre DevOps. Príprava na zvládnutie certifikačného testu EXIN DevOps Foundation


Termíny kurzov

Dátum a miesto Cena bez DPH Voľné miesta Jazyk
16. - 17. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
895 €
795 €
Áno Slovak
Dátum a miesto 16. - 17. septembra 2024
Bratislava, ONLINE / PREZENČNE
Cena bez DPH 895 €
795 €
Voľné miesta Áno

DevOps Foundation certifikačný kurz pomôže jednotlivcom a organizáciam:

 • Získať základné informácie a chápanie fenoménu DevOps
 • Porozumieť princípom Lean, Value Stream, Flow a ďalším
 • Spoznať praktiky DevOps – Continuous Delivery / Continuous Integration, Kanban, ChatOps, ShiftLeft
 • Objasniť kultúru a umožniť jednotlivcom sa adaptovať, resp. vytvárať DevOps prostredie
 • Zlepšiť workflow
 • Zdielať a vymieňať si skúsenosti a znalosti
 • Zlepšiť komunikáciu a spätnú väzbu
 • Vytvoriť spoločné nastavenie mysle
 • Pochopenie inovatívneho prístupu, založenom na Value Chain IT modeli
 • Využiť silu okamihu
 • Nastaviť dialóg a diskusiu
 • Diskutovať dostupné schopnosti
 • Identifikovať budúce príležitosti
 • Naštartovať rozdielovú analýzu
 • Dôverovať automatizácii
 • Získať základ pre ďalšie vzdelávanie
 • Organizáciám a jednotlivcom, ktorí potrebujú základné porozumenie DevOps
 • Jednotlivcom, zapojeným do softvérového vývoja, IT prevádzky, IT service manažmentu, alebo IT projektového manažmentu a to najmä z prostredia veľkých organizácií
 • IT profesionálom pracujúcim v prostredí Agile, Lean a Service Managementu
 • Jednotlivcom, ktorí budú viesť DevOps iniciatívy
 • Pracovníkom a manažmentu zodpovedných za návrh, prepracovanie a zlepšovanie procesov

Ďalej je kurz vhodný pre:

 • Vývojárov
 • Systémových inžinierov
 • Architektov systémov a infraštruktúry
 • IT riadiacich pracovníkov
 • Biznis analytikov, metodikov
 • Dodávateľov nástrojov
 • Konzultantov
 • Záujemcov o certifikát EXIN DevOps Foundation
 • Základy DevOps
  • Vznik a definícia DevOps
  • Použiteľnosť DevOps
  • Mylné predstavy o DevOps
 • DevOps princípy
  • Lean, Value stream, Flow
  • Deployment pipeline
  • Version control
  • Configuration management
  • Definition of done
  • Tri spôsoby (The Three Ways – The Phoenix Project)
 • DevOps praktiky
  • Rozdiely oproti tradičným praktikám
  • Kanban, vizualizácia
  • Operational / non-functional requirements
  • Continuous Integration
  • Continuous Delivery& Deployment
  • DevSecOps
  • ChatOps
  • Feedback
  • Shift left
  • Continuous Improvement
 • Praktická aplikovateľnosť DevOps
  • Aplikovateľnosť
  • Limity
  • Nástroje a architektúra
  • Organizačný model

Štandardný obsah kurzu je predpísaný akreditačným inštitútom EXIN. Tento obsah OMNICOM ako poskytovateľ kurzu rozšíril o ďalšie relevantné témy, ktoré v tak dynamickej téme, akou DevOps je, pribúdajú takmer zo dňa na deň. Účastník kurzu tak získa veľké množstvo informácií, použiteľných pre jeho prax.

Kurz sa dá popísať aj ako:

Ucelený  – obsahuje rozsiahly zoznam DevOps pojmov a konceptov
Holistický  – pokrýva všetky aspekty DevOps (ľudia, procesy, technológie) a zahŕňa  aspekty organizačnej zmeny pri adaptácii DevOps
Interaktívny  – Obsahuje praktické zadania ako doplnok študijných materiálov

Manuál k tomuto kurzu je v anglickom jazyku, výklad je v slovenskom jazyku. (Skúsenosti ukazujú, že je to najlepšia kombinácia pre správne pochopenie obsahu kurzu a zároveň prípravy na certifikačný test, ktorý je v anglickom jazyku).

Certifikačný test od certifikačného inštitútu EXIN pre získanie medzinárodne platného certifikátu EXIN DevOps Foundation je obsiahnutý v cene kurzu a koná sa po kurze na ďalší pracovný deň po kurze ráno, prípadne je možné dohodnúť iný termín. Test je v písomnej forme a pozostáva z výberu správnych odpovedí z uvedených možností. Dĺžka testu je 75 minút. Predbežné výsledky testov sú dostupné ihneď po absolvovaní skúšky.

Charakteristika testu:

 • Test je iba v anglickom jazyku
 • Test je súčasťou kurzu a nedá sa objednať samostatne bez účasti na kurze
 • Forma testu: písomná (EXIN)
 • Dĺžka testu je 60 minút + 15 min pre non native (English) speakers
 • Test obsahuje 40 otázok a pozostáva z výberu správnej odpovede z uvedených možností
 • Úspešné absolvovanie skúšky – 26 správnych odpovedí zo 40 (65%)
 • Na teste nie je možné používať žiadne pomocné materiály ani elektronické zariadeni

Pozrite si náš bezplatný webinár:

Webináre

Webinár: DevOps nie je len automatizácia

ONLINE
Cena:
bezplatné

Zobraziť viac

Formy realizácie kurzu

Okrem verejných termínov ponúkame tento kurz za výhodných podmienok aj vo forme inhouse školenia pre skupinu účastníkov priamo na pracovisku zákazníka.
Pre získanie podrobných informácií nás prosím kontaktujte.

OMNICOM preferuje prezenčný formát kurzu. V prípade nepriaznivej epidemiologickej situácie bude kurz realizovaný online formou.

„Kvalitný obsah previazaný so skúsenosťami z reálnych DevOps prostredí. Za dva dni sa z Vás síce nestane žiadny Master ani Expert, ale dostanete výborné základy, na ktorých dokážete vybudovať váš DevOps príbeh.“
— Pavol Holbík, Head of training services, OMNICOM

Mohlo by sa vám páčiť