VeriSM™

V decembri 2017 vydalo vydavateľstvo Van Haren Publishing oficiálnu publikáciu VeriSM™ – A service management approach for the digital age

VeriSM™ zahŕňa všetky kľúčové princípy obsiahnuté v ITIL®ISO 20000 a ďalších ITSM rámcoch a štandardoch – a omnoho viac! Prináša množstvo príkladov, kde tieto princípy boli aplikované.

VeriSM™ je prístup k riadeniu služieb, ktorý pomáha poskytovateľom vytvoriť pružný funkčný model, ktorý dokáže dosiahnuť požadované biznis výsledky. Popisuje, ako si môže organizácia definovať svoje princípy riadeniu služieb a spolu s využitím jej súčasných schopností, pribúdajúcich technológií a celého radu manažérskych praktík flexibilným spôsobom dodávať správne produkty, alebo služby v pravý čas svojim zákazníkom. VeriSM™ využíva už existujúce funkčné časti a poskytuje aktuálne dnešné prístupy k riadeniu služieb, čím pripraví organizáciu pre Digitálny vek.

VeriSM™ sa nesústredí na vytvorenie jedného konkrétneho spôsobu práce, ale pomáha organizáciám byť schopnými naplniť očakávania zákazníkov a dodať im hodnotu prostredníctvom integrovaných manažérskych praktík. Prístup k riadeniu služieb je skôr z pohľadu celkovej organizácie (end-to-end), ako zameriavanie sa na jednotlivé oddelenia.

VeriSM™ popisuje prístup k riadeniu služieb, ktorý je:

 • Value-driven – Zameraný na hodnotu
 • Evolving – Aktuálny a rozvíja sa
 • Responsive – Umožňuje sa prispôsobiť
 • Integrated – Pomáha porozumieť, ako môžu rôzne praktiky spolupracovať
 • Service
 • Management

 VeriSM™ zahŕňa nasledovné oblasti:

 • Service culture – Kultúra pre služby
 • People and organizational structure – Ľudia a organizačná štruktúra
 • Service management challenges – Výzvy v rámci riadenia služieb
 • Processes, tools and measurement – Procesy, nástroje a merania
 • The VeriSM™ model
 • Operating in a world of digital transformation – Fungovanie vo svete Digitálnej transformácie
 • Selecting and integrating management practices – Výber a integrácia manažérskych praktík
 • Progressive management practices – Progresívne manažérske praktiky (Lean, DevOps, Agile)
 • The impact of technology on service management – Vplyv technológií na manažment služieb
 • Getting started – Ako začať

Vlastníkom VeriSM™ je nezisková organizácia IFDC (International Foundation for Digital Competences, www.ifdc.global) . Autorom je medzinárodný tím viac než 50 expertov z oblasti riadenia služieb, DevOpsAgile, SCRUMLean IT a Biznis manažmentu pod vedením Claire Agutter.

V textoch používame originálnu terminológiu, u významných pojmov aj (neoficiálny) slovenský preklad.  


Príslušné akreditované školenia  od OMNICOMu (možnosť objednávky):

Tu zverejnené informácie pre Vás pripravil správca tohoto webu – spoločnosť OMNICOM, s.r.o., autorom tejto odbornej časti webu je Senior ITSM Consultant, ITIL® Expert – Ing. Pavol Holbík.