VeriSM™ model

Organizácie si definujú svoje princípy riadenia služieb. Tieto princípy fungujú ako vodiace koľajnice, ktorých úlohou je zaistiť, aby všetky ich produkty a služby boli prepojené s potrebami organizácie.  Princípy sú definované pre oblasti ako je bezpečnosť, riziká, kvalita a využitie aktív, a následne komunikované všetkému personálu, ktorý je zodpovedný za vývoj a prevádzku produktov a služieb.

verism_model

Governance 

Governance obkolesuje všetky aktivity a výrazne dohliada na hodnotu, výsledky a ciele organizácie:

 • Evaluate
 • Direct
 • Monitor
verism_governance

Princípy riadenia služieb (Service Management Principles)

Následne sú definované princípy pre organizáciu. Tieto zabezpečujú, že všetky produkty a služby sú v súlade s potrebami organizácie.

 • Quality
 • Risk
 • Compliance
 • Improvement

Management Mesh 

Unikátnym elementom VeriSM™ modelu je Management mesh (manažérska mriežka). Poskytuje metódu na riadenie a používanie viacerých rámcov, štandardov, metodík a manažérskych princípov a filozofií, dostupných v dnešnom svete riadenia služieb. Pomocou tejto metódy je k dispozícii flexibilný prístup, ktorý môže byť prispôsobený podľa požiadaviek konkrétneho produktu alebo služby.

verism_mgmtmesh

Management Mesh obsahuje:

 • Resources
 • Environment
 • Emerging technologies
 • Management practices