VeriSM™ four activities

VeriSM™ model obsahuje nasledovné štyri aktivity:

Define – Definuj

Etapa Define obsahuje aktivity a dodáva výsledky, súvisiace s návrhom produktu, alebo služby. Governance a Princípy manažmentu služieb (Service Management Principles) vymedzujú priestor, ktorý zaisťuje, že produkt alebo služba napĺňa nielen výkonnostné požiadavky, ale aj požiadavky kvality, súladu, bezpečnosti a rizík.

Na najvyššej úrovni je etapa Define realizovaná prostredníctvom štyroch aktivít:

verism_4act_define

Produce – Vytvor

Service Blueprint (vytvorený v etape Define) je vstupom do etapy Produce, ktorá zabezpečí vybudovanie, testovanie a implementáciu fyzickej podoby produktu alebo služby.

V etape Produce sú pod kontrolou Change Managementu realizované nasledovné aktivity:

verism_4act_chngctrl

Provide – Poskytuj

V etape Provide je produkt, alebo služba pripravená na odbyt. Poskytovateľ služieb musí merať správanie služby a zabezpečiť naplnenie dohodnutých výkonnostných a kvalitatívnych požiadaviek. Po vyhodnotení poskytovateľ pokračuje s priebežnými aktivitami na propagovanie, udržiavanie a ak treba, zlepšovanie služby.

Etapa Provide vykonáva nasledovné aktivity:

verism_4act_marketing

Respond – Odpovedaj

Etapa Respond spravuje priamy kontakt medzi poskytovateľom služby a zákazníkmi. Pre poskytovateľa to znamená reagovať na rôzne záležitosti ohľadne služby, dotazov a požiadaviek od zákazníka.

Pre etapu Respond postačujú nasledovné aktivity:

verism_4act_sculture