Čo je to služba?

Služba znamená umožniť spoluvytváranie hodnoty (Value) pre zákazníka tým, že napomáha dosahovať zákazníkovi výsledky (Outcomes) bez toho aby zákazník musel spravovať špecifické náklady a riziká.

Zdroj: ITIL4, Copyright © AXELOS Limited 2019. Used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Služba napomáha dosahovaniu výsledkom tým, že podporuje vykonanie úloh a znižujú účinky obmedzení. Tieto obmedzenia môžu zahŕňať regulačné opatrenia, nedostatok financií alebo kapacity alebo technologické obmedzenia. Konečným efektom je zvýšenie pravdepodobnosti požadovaných výsledkov. Zatiaľ čo niektoré služby zlepšujú výkon úloh, iné majú priamejší vplyv – vykonávajú samotnú úlohu.