ITIL

Kurzy podľa najnovšej verzie ITIL®4

Miroslav Hlohovsky„Sme radi, že sme sa mohli priamo podieľať na príprave novej verzie ITIL®4 a tým mať môžnosť prispieť ku kreovaniu budúcnosti riadenia služieb na celom svete.“

Miroslav Hlohovský, CEO OMNICOM a spoluautor ITIL®4 Practices


ITIL

Ponúkané školenia ITIL® sú akreditované inštitútom PeopleCert a poskytuje ich akreditovaný poskytovateľ školení (ATO) spoločnosť OMNICOM s.r.o.