PRINCE2

Metodika PRINCE2®  je v súčasnosti jednou z najznámejších a najpoužívanejších metodík v oblasti riadenia projektov.

Metodika PRINCE2 Agile® upravuje postupy riadenia projektu ak je zvolený agilný prístup a zároveň upozorňuje na špecifiká fungovania a správania sa členov tímov využívajúcich niektorú z agilných techník.


Ak máte záujem o kurz  PRINCE2 Agile® Foundation, je vhodné poznať základy metodiky PRINCE2® resp. mať absolvovaný kurz PRINCE2® Foundation.

PRINCE2

Ponúkané školenia PRINCE2® sú akreditované inštitútom PEOPLECERT a poskytuje ich akreditovaný poskytovateľ školení (ATO) spoločnosť OMNICOM s.r.o.

OMNICOM PRINCE2 Certifikácia
OMNICOM PRINCE2 Agile Certifikácia