Agile

Agile – či už v oblasti softvérového vývoja, projektového manažmentu alebo spôsobu riadenia, dáva tímom, ktoré sa sami riadia, schopnosť rýchlo realizovať požadované zmeny.

Scrum je najpopulárnejšou a najrozšírenejšou Agilnou metodikou a prináša benefity na všetkých úrovniach riadenia spoločnosti vďaka jasne definovaným rolám, interakcii a flexibilite.

Metodika PRINCE2 Agile® upravuje postupy riadenia projektu agilným prístupom a zároveň upozorňuje na špecifiká fungovania a správania sa členov tímov využívajúcich niektorú z agilných techník.


Ak máte záujem o kurz  PRINCE2 Agile® Foundation, je vhodné poznať základy metodiky PRINCE2® resp. mať absolvovaný kurz PRINCE2® Foundation.

Agile

Kurzy Agile Scrum a Agile Business Professional sú akreditované holandským inštitútom EXIN a realizuje ich akreditovaný poskytovatel školení (ATO) spoločnosť OMNICOM.

Ponúkané školenia PRINCE2® sú akreditované inštitútom PEOPLECERT a poskytuje ich akreditovaný poskytovateľ školení (ATO) spoločnosť OMNICOM s.r.o.